Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 14/12/2018)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2018
Bảng theo dõi nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2018
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 44 25 2 17
2 Ban quản lý các dự án 98 6 5 1
3 Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Kon Tum 1 1
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Kon Tum 1 1
5 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 3 3
6 Ban Quản lý Khai thác các công trình Thủy lợi tỉnh 1 1
7 Ban quản lý Khu kinh tế 53 52 1
8 Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen 2 1 1
9 Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh 8 4 4
10 Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 3 1 2
11 Báo Kon Tum 5 1 4
12 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 37 8 7 22
13 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 3 1 2
14 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 19 8 5 3 3
15 BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 1 1
16 Chi cục Kiểm lâm 2 1 1
17 Công an huyện Kon Plông 1 1
18 Công an tỉnh 58 9 17 27 5
19 Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy 2 1 1
20 Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng Thủy lợi Kon Tum 1 1
21 Công ty Điện lực Kon Tum 4 4
22 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 2 2
23 Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum 4 1 1 2
24 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô 1 1
25 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy 1 1
26 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi 1 1
27 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum 2 2
28 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 1 1
29 Cục Thống kê tỉnh 9 7 2
30 Cục Thuế tỉnh 16 16
31 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum 10 3 1 6
32 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 4 2 2
33 Hội Nông dân tỉnh 1 1
34 Kho bạc nhà nước Kon Tum 4 2 1 1
35 Liên minh HTX tỉnh 14 9 5
36 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2 2
37 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 2 1 1
38 Sở Công Thương 156 108 48
39 Sở Giáo dục và Đào tạo 55 24 3 28
40 Sở Giao thông vận tải 88 66 7 15
41 Sở Kế hoạch và Đầu tư 284 203 33 44 4
42 Sở Khoa học và Công nghệ 67 38 9 20
43 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 173 103 30 40
44 Sở Ngoại vụ 47 21 7 15 4
45 Sở Nội vụ 162 90 34 36 2
46 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 175 50 75 50
47 Sở Tài chính 216 172 24 20
48 Sở Tài nguyên và Môi trường 248 198 26 24
49 Sở Thông tin và Truyền thông 122 78 17 24 3
50 Sở Tư pháp 86 62 8 16
51 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 89 56 18 15
52 Sở Xây dựng 121 73 17 31
53 Sở Y tế 73 64 7 2
54 Sư đoàn 10 1 1
55 Thanh tra tỉnh 100 91 4 5
56 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 2 1 1
57 Trường Đại học Đà Nẵng 1 1
58 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum 4 2 2
59 UBND huyện Đăk Glei 88 47 15 24 2
60 UBND huyện Đăk Hà 104 38 15 51
61 UBND huyện Đăk Tô 74 50 17 6 1
62 UBND huyện Ia H'Drai 71 17 9 43 2
63 UBND huyện Kon Plông 74 11 13 47 3
64 UBND huyện Kon Rẫy 92 78 3 11
65 UBND huyện Ngọc Hồi 103 47 18 38
66 UBND huyện Sa Thầy 93 86 2 5
67 UBND huyện Tu Mơ Rông 79 46 18 14 1
68 UBND thành phố Kon Tum 154 93 42 16 3
69 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 3 2 1
70 Văn phòng HĐND Tỉnh Kon Tum 1 1
71 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 5 2 3
72 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 90 77 11 2
    3633 2269 515 814 35