Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 24/01/2018)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 7 7
2 Ban quản lý các dự án 98 2 2
3 Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Kon Tum 1 1
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Kon Tum 1 1
5 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 2 2
6 Ban quản lý Khu kinh tế 10 3 7
7 Ban quản lý Khu NNƯDCNC Măng Đen 1 1
8 Bảo hiểm xã hội tỉnh 2 1 1
9 Báo Kon Tum 4 4
10 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 9 8 1
11 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 6 5 1
12 BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 1 1
13 Chi cục Kiểm lâm 1 1
14 Công an tỉnh 8 2 5 1
15 Công ty Điện lực Kon Tum 3 3
16 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi 1 1
17 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum 1 1
18 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 1 1
19 Cục Thuế tỉnh 5 1 4
20 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum 5 5
21 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1 1
22 Hội Nông dân tỉnh 1 1
23 Kho bạc nhà nước Kon Tum 5 5
24 Liên minh HTX tỉnh 1 1
25 Sở Công Thương 28 14 14
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 8 1 7
27 Sở Giao thông vận tải 14 2 1 11
28 Sở Kế hoạch và Đầu tư 28 6 1 20 1
29 Sở Khoa học và Công nghệ 7 6 1
30 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 16 1 1 14
31 Sở Ngoại vụ 6 1 1 4
32 Sở Nội vụ 10 1 9
33 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 1 10
34 Sở Tài chính 24 4 20
35 Sở Tài nguyên và Môi trường 23 5 17 1
36 Sở Thông tin và Truyền thông 15 2 1 12
37 Sở Tư pháp 8 2 6
38 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 11
39 Sở Xây dựng 21 3 18
40 Sở Y tế 11 2 9
41 Thanh tra tỉnh 9 3 6
42 Tỉnh KonTum 14 14
43 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 1 1
44 Trường Đại học Đà Nẵng 1 1
45 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum 3 3
46 UBND huyện Đăk Glei 14 2 12
47 UBND huyện Đăk Hà 19 2 14 3
48 UBND huyện Đăk Tô 11 2 8 1
49 UBND huyện Ia H'Drai 17 14 3
50 UBND huyện Kon Plông 18 1 12 5
51 UBND huyện Kon Rẫy 16 1 15
52 UBND huyện Ngọc Hồi 15 1 14
53 UBND huyện Sa Thầy 14 3 11
54 UBND huyện Tu Mơ Rông 13 13
55 UBND thành phố Kon Tum 22 1 1 17 3
56 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 1 1
57 Văn phòng HĐND Tỉnh Kon Tum 5 5
58 Văn phòng Tỉnh ủy 3 3
59 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 5 5
    521 67 9 423 22