Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 20/04/2018)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 11 6 1 4
2 Ban quản lý các dự án 98 2 2
3 Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Kon Tum 1 1
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Kon Tum 1 1
5 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 2 2
6 Ban quản lý Khu kinh tế 13 10 3
7 Ban quản lý Khu NNƯDCNC Măng Đen 1 1
8 Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh 2 2
9 Bảo hiểm xã hội tỉnh 2 1 1
10 Báo Kon Tum 4 1 3
11 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 10 3 1 4 2
12 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 8 3 2 3
13 BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 2 2
14 Chi cục Kiểm lâm 2 1 1
15 Công an tỉnh 18 5 4 7 2
16 Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy 1 1
17 Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng Thủy lợi Kon Tum 1 1
18 Công ty Điện lực Kon Tum 3 3
19 Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum 1 1
20 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi 1 1
21 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum 1 1
22 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 1 1
23 Cục Thống kê tỉnh 1 1
24 Cục Thuế tỉnh 8 4 4
25 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum 5 1 1 3
26 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 3 2 1
27 Hội Nông dân tỉnh 1 1
28 Kho bạc nhà nước Kon Tum 6 2 1 3
29 Liên minh HTX tỉnh 3 3
30 Sở Công Thương 38 35 3
31 Sở Giáo dục và Đào tạo 14 4 9 1
32 Sở Giao thông vận tải 23 7 2 13 1
33 Sở Kế hoạch và Đầu tư 66 31 10 23 2
34 Sở Khoa học và Công nghệ 19 6 2 10 1
35 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 51 19 9 23
36 Sở Ngoại vụ 10 4 1 5
37 Sở Nội vụ 40 18 8 13 1
38 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 66 13 19 31 3
39 Sở Tài chính 62 23 6 33
40 Sở Tài nguyên và Môi trường 62 44 6 12
41 Sở Thông tin và Truyền thông 23 10 3 9 1
42 Sở Tư pháp 19 12 7
43 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29 9 7 13
44 Sở Xây dựng 35 16 1 16 2
45 Sở Y tế 18 13 5
46 Thanh tra tỉnh 18 13 5
47 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 1 1
48 Trường Đại học Đà Nẵng 1 1
49 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum 3 1 2
50 UBND huyện Đăk Glei 28 18 3 7
51 UBND huyện Đăk Hà 35 13 6 15 1
52 UBND huyện Đăk Tô 21 7 3 10 1
53 UBND huyện Ia H'Drai 30 13 6 11
54 UBND huyện Kon Plông 29 7 7 13 2
55 UBND huyện Kon Rẫy 28 13 3 12
56 UBND huyện Ngọc Hồi 32 10 3 15 4
57 UBND huyện Sa Thầy 26 17 9
58 UBND huyện Tu Mơ Rông 26 9 5 12
59 UBND thành phố Kon Tum 49 13 12 24
60 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 1 1
61 Văn phòng HĐND Tỉnh Kon Tum 1 1
62 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 34 23 11
    1053 473 136 420 24