Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 11/11/2018)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2018
Bảng theo dõi nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2018
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 36 19 3 14
2 Ban quản lý các dự án 98 5 4 1
3 Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Kon Tum 1 1
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Kon Tum 1 1
5 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 3 2 1
6 Ban Quản lý Khai thác các công trình Thủy lợi tỉnh 1 1
7 Ban quản lý Khu kinh tế 41 39 2
8 Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen 2 1 1
9 Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh 8 2 5 1
10 Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 3 1 2
11 Báo Kon Tum 5 1 4
12 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 33 8 6 19
13 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 3 1 2
14 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 17 8 5 2 2
15 BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 1 1
16 Chi cục Kiểm lâm 3 1 1 1
17 Công an huyện Kon Plông 1 1
18 Công an tỉnh 48 9 16 22 1
19 Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy 2 1 1
20 Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng Thủy lợi Kon Tum 1 1
21 Công ty Điện lực Kon Tum 4 4
22 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 2 2
23 Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum 4 1 1 2
24 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô 1 1
25 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy 1 1
26 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi 2 1 1
27 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum 2 2
28 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 2 1 1
29 Cục Thống kê tỉnh 9 7 2
30 Cục Thuế tỉnh 16 16
31 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum 9 3 1 5
32 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 4 2 2
33 Hội Nông dân tỉnh 1 1
34 Kho bạc nhà nước Kon Tum 4 2 1 1
35 Liên minh HTX tỉnh 14 9 5
36 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2 2
37 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 2 1 1
38 Sở Công Thương 116 85 31
39 Sở Giáo dục và Đào tạo 46 18 3 25
40 Sở Giao thông vận tải 73 28 7 37 1
41 Sở Kế hoạch và Đầu tư 218 134 27 54 3
42 Sở Khoa học và Công nghệ 52 29 6 17
43 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 160 91 30 39
44 Sở Ngoại vụ 36 17 6 13
45 Sở Nội vụ 134 70 26 36 2
46 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 155 44 61 48 2
47 Sở Tài chính 182 144 18 20
48 Sở Tài nguyên và Môi trường 196 150 18 26 2
49 Sở Thông tin và Truyền thông 89 48 14 26 1
50 Sở Tư pháp 74 53 5 15 1
51 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 76 47 17 12
52 Sở Xây dựng 104 60 15 28 1
53 Sở Y tế 65 55 4 6
54 Sư đoàn 10 1 1
55 Thanh tra tỉnh 87 79 3 5
56 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 2 1 1
57 Trường Đại học Đà Nẵng 1 1
58 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum 4 2 2
59 UBND huyện Đăk Glei 75 42 8 24 1
60 UBND huyện Đăk Hà 89 27 12 48 2
61 UBND huyện Đăk Tô 58 22 10 25 1
62 UBND huyện Ia H'Drai 65 17 7 39 2
63 UBND huyện Kon Plông 66 10 12 43 1
64 UBND huyện Kon Rẫy 78 33 3 42
65 UBND huyện Ngọc Hồi 81 44 10 26 1
66 UBND huyện Sa Thầy 78 63 2 13
67 UBND huyện Tu Mơ Rông 67 35 12 20
68 UBND thành phố Kon Tum 135 43 35 54 3
69 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 3 2 1
70 Văn phòng HĐND Tỉnh Kon Tum 1 1
71 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 5 2 3
72 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 89 77 12
    3058 1724 414 891 29