Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 19/08/2018)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2018
Bảng theo dõi nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2018
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 32 17 3 12
2 Ban quản lý các dự án 98 3 2 1
3 Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Kon Tum 1 1
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Kon Tum 1 1
5 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 2 2
6 Ban Quản lý Khai thác các công trình Thủy lợi tỉnh 1 1
7 Ban quản lý Khu kinh tế 35 30 5
8 Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen 2 1 1
9 Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh 8 2 6
10 Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 2 1 3
11 Báo Kon Tum 5 1 4
12 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 31 7 5 19
13 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 3 1 2
14 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 14 3 3 8
15 BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 1 1
16 Chi cục Kiểm lâm 3 1 1 1
17 Công an huyện Kon Plông 1 1
18 Công an tỉnh 47 8 15 21 3
19 Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy 1 1
20 Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng Thủy lợi Kon Tum 1 1
21 Công ty Điện lực Kon Tum 5 5
22 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 2 1 1
23 Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum 4 1 1 1 1
24 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô 1 1
25 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy 1 1
26 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi 1 1
27 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum 2 1 1
28 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 2 1 1
29 Cục Thống kê tỉnh 7 2 5
30 Cục Thuế tỉnh 16 16
31 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum 9 2 1 5 1
32 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 4 2 2
33 Hội Nông dân tỉnh 1 1
34 Kho bạc nhà nước Kon Tum 4 2 1 1
35 Liên minh HTX tỉnh 13 7 6
36 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2 2
37 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 2 1 1
38 Sở Công Thương 91 60 31
39 Sở Giáo dục và Đào tạo 39 13 3 23
40 Sở Giao thông vận tải 65 18 5 42
41 Sở Kế hoạch và Đầu tư 167 89 22 56
42 Sở Khoa học và Công nghệ 43 23 3 17
43 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 132 63 21 46 2
44 Sở Ngoại vụ 31 13 4 14
45 Sở Nội vụ 105 53 19 30 3
46 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 134 37 47 44 6
47 Sở Tài chính 154 86 17 51
48 Sở Tài nguyên và Môi trường 142 102 12 28
49 Sở Thông tin và Truyền thông 64 28 11 24 1
50 Sở Tư pháp 62 36 5 21
51 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 73 41 16 16
52 Sở Xây dựng 86 49 8 29
53 Sở Y tế 57 44 3 10
54 Sư đoàn 10 1 1
55 Thanh tra tỉnh 66 54 1 11
56 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 2 1 1
57 Trường Đại học Đà Nẵng 1 1
58 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum 4 2 2
59 UBND huyện Đăk Glei 68 38 6 24
60 UBND huyện Đăk Hà 79 22 10 47
61 UBND huyện Đăk Tô 56 20 9 27
62 UBND huyện Ia H'Drai 63 15 7 41
63 UBND huyện Kon Plông 64 8 11 43 2
64 UBND huyện Kon Rẫy 70 26 3 41
65 UBND huyện Ngọc Hồi 70 37 9 24
66 UBND huyện Sa Thầy 70 46 2 22
67 UBND huyện Tu Mơ Rông 64 25 10 29
68 UBND thành phố Kon Tum 109 34 26 47 2
69 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 3 2 1
70 Văn phòng HĐND Tỉnh Kon Tum 1 1
71 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 4 1 2 1
72 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 77 67 10
    2591 1271 328 970 22