Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1173/VP-HTDT ngày 16/5/52019 16/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   chuẩn bị bản đồ vị trí để giới thiệu, cung cấp cho Nhà đầu tư UBND thành phố Kon Tum 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1075/VP-HTKT 06/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Làm rõ một số nội dung về địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 13/05/2019 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động tại địa phương (gửi Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2019). Riêng Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương UBND thành phố Kon Tum 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
985/VP-TD 23/04/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương xem xét và giải quyết dứt điểm đối với việc bà Trần Thị Mai Trâm theo đúng quy định pháp luật lao động. UBND thành phố Kon Tum 15/05/2019 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
857/UBND-NNTN 16/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp xây dựng Báo cáo tình hình phát triển cao su từ năm 2011 đến nay và các kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện đến nay 2030 (Báo cáo theo Đề cương kèm theo Công văn của Ban Kinh tế Trung ương tại Công văn số 3293-CV/BKTTW ngày 5-4-2019) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 5 năm 2019. UBND thành phố Kon Tum 05/05/2019 (Quá hạn 20 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
741/UBND-HTKT 05/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định rõ ranh giới đất đai giữa Lâm trường Kon Tum với các hộ dân, tránh trường hợp lấn chiếm, khiếu kiện về đất đai và để người dân yên tâm sản xuất. UBND thành phố Kon Tum 20/04/2019 (Quá hạn 35 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
772/UBND-KGVX 03/04/2019  UBND tỉnh   Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát số hộ dân thực tế có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt năm 2019; chủ động cân đối, vận động các nguồn lực của địa phương để kịp thời hỗ trợ cho Nhân dân, không để Nhân dân bị thiếu đói dịp giáp hạt năm 2019. Trường hợp khả năng của địa phương không đảm bảo để hỗ trợ cho Nhân dân, thì tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20 tháng 4 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác và số liệu báo cáo của địa phương. UBND thành phố Kon Tum 20/04/2019 (Quá hạn 35 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
573/UBND-HTKT 18/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc sử dụng đất, xây dựng công trình tại khu vực đường Trần Bình Trọng, thành phố Kon Tum, xử lý đối với các trường hợp vi phạm (nếu có), có biện pháp chỉnh trang khu vực theo quy hoạch được phê duyệt UBND thành phố Kon Tum 22/03/2019 (Quá hạn 64 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
441/UBND-NNTN. 01/03/2019  UBND tỉnh   Về công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Đăk Bla, địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 06/03/2019 (Quá hạn 80 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
394/TB-VP 18/02/2019  Thông báo kết luận   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum kiểm tra, làm rõ, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum; sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án UBND thành phố Kon Tum 28/02/2019 (Quá hạn 86 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường