Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
3188/VP-HTKT 24/12/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Xử lý trách nhiệm để xảy ra xây dựng công trình không phép tại khu vực Sân bay cũ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 31/12/2018 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 2645/UBND-HTKT ngày 18/09/2018  UBND tỉnh   V/v xử lý vi phạm đối với công trình Văn phòng - Khách sạn Hoài Phương, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 31/10/2018 (Quá hạn 80 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
2115/VP-HTKT 11/09/2018  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Chủ trương xây dựng Chợ đầu mối tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 23/09/2018 (Quá hạn 118 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
2166/UBND-HTKT 03/08/2018  UBND tỉnh   Đầu tư xây dựng công trình Lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 31/12/2018 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật