Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND thành phố Kon Tum 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 13/01/2021 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
4803/UBND-HTKT 29/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của ông Hoàng Thanh Hiệp, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, không để công dân bức xúc, tiếp tục gửi đơn vượt cấp. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
3613/VP_HTKT 24/12/2020  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương tổ chức triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án theo nhiệm vụ, thẩm quyền của địa phương. Riêng đối với dự án Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu). UBND thành phố Kon Tum 31/12/2020 (Quá hạn 28 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến