Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND thành phố Kon Tum 16/08/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1849/VP-TD 27/07/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh UBND thành phố Kon Tum 10/08/2019 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
1721/UBND-NC&NN. 09/07/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về xử lý trách nhiệm về vụ việc khai thác đất sét trái phép tại địa bàn thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 19/07/2019 (Quá hạn 33 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1425/VP-NNTN 11/06/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v kiểm tra, làm rõ phản ánh của Báo Thanh tra UBND thành phố Kon Tum 20/06/2019 (Quá hạn 62 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1105/UBND-NNTN. 11/05/2019  UBND tỉnh   Về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 29/05/2019 (Quá hạn 84 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
741/UBND-HTKT 05/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định rõ ranh giới đất đai giữa Lâm trường Kon Tum với các hộ dân, tránh trường hợp lấn chiếm, khiếu kiện về đất đai và để người dân yên tâm sản xuất. UBND thành phố Kon Tum 20/04/2019 (Quá hạn 123 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
660/KH-UBND 26/03/2019  UBND tỉnh   Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử. UBND thành phố Kon Tum 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
573/UBND-HTKT 18/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc sử dụng đất, xây dựng công trình tại khu vực đường Trần Bình Trọng, thành phố Kon Tum, xử lý đối với các trường hợp vi phạm (nếu có), có biện pháp chỉnh trang khu vực theo quy hoạch được phê duyệt UBND thành phố Kon Tum 22/03/2019 (Quá hạn 152 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
441/UBND-NNTN. 01/03/2019  UBND tỉnh   Về công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Đăk Bla, địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 06/03/2019 (Quá hạn 168 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
394/TB-VP 18/02/2019  Thông báo kết luận   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum kiểm tra, làm rõ, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum; sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án UBND thành phố Kon Tum 28/02/2019 (Quá hạn 174 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường