Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
491/KH-UBND 27/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND thành phố Kon Tum 30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 UBND thành phố Kon Tum 31/03/2023 (Quá hạn 68 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 10/03/2023 (Quá hạn 89 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật