Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
11 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
285/PC-HTKT 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giao thông vận tải (cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (liên quan đến nội dung này, Văn phòng cũng đã chuyển cho Sở Giao thông vận tải chủ trì tham mưu tại Văn bản số 3274/PC-HTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 02 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 25/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
278/VP-HTKT 27/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vậntảithống nhấtthỏa thuận và thông báo cho các đơn vị liên quan biết những điểm đấu nối vào quốc lộ chưa được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận để rà soát, lựa chọn vị trí đấu nối phù hợp trình Bộ Giao thông vận tải thỏa thuậntheo quy định; đồng thời, làm rõ trách nhiệm đối với việc báo cáo thông tin, số liệu không nhất quán giữa văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh với văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải tại các điểm đề nghị đấu nối với Quốc lộ 14C, gồm: vị trí Km51+094 (P) và vị trí Km88+500 (T).Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03 tháng 02 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 03/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Giao thông vận tải 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giao thông vận tải làm việc với Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum để có phương án sớm di chuyển bến xe cho phù hợp với lộ trình khai thác Tuyến tránh thành phố Kon Tum và thu hút dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Bến xe Kon Tum, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Giao thông vận tải 01/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Giao thông vận tải 14/01/2021 Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019 và năm 2020 gửi về Sở Tài chính. Sở Tài chính đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Giao thông vận tải 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy Sở Giao thông vận tải 12/01/2021 -Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì các tuyến đường, hệ thống cầu treo dân sinh, đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt;-Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộtrên địa bàn; Tổ chức cưỡng chếcác trường hợp vi phạmhành lang an toàn đườngbộtừ năm 2013 đến nay theo Kế hoạch số 1199/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực thi pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
41/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông có liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Giao thông vận tải 07/01/2021 Quốc lộ 40B theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT. Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án 85 tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1903/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019, trong đó có dự án Quốc lộ 14C, 24, 40B. Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ý kiến góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Quốc lộ 14C, 24, 40Btại Công văn số 1147/UBND-HTKT ngày 08/4/2020, trong đó đề xuất đầu tư đoạn Km177+603 –Km180+900 (đoạn qua trung tâm huyện Tu Mơ Rông), đoạn Km202 –Km205+375 (đoạn qua trung tâm huyện Đăk Tô), Quốc lộ 40B với quy mô đường nội thị theo quy hoạch được duyệt.Qua thông tin từ Vụ Kế hoạch Đầu tư, hiện Bộ GTVT đang chờ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND tỉnh khi có thông tin từ BộGTVT.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Tạ Văn Lực
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ trước năm 2013 và giai đoạn từ 2013 đến nay Sở Giao thông vận tải 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Tạ Văn Lực