Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
88 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Đăk Glei 16/08/2019 UBND huyện gửi công văn số 1140/UBND-CV ngày 16/8/2019 v/v báo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Ban tiếp dân
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tập trung chỉ đạo và giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; tăng cường công tác phối hợp và tạo điều kiện để ngành BHXH triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1998/UBND-KGVX 05/08/2019  UBND tỉnh   - Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa người dân đi lang thang xin ăn; khi phát hiện đối tượng "chăn dắt", trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn phải kịp thời báo cho cơ quan Công an cùng cấp để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. - Rà soát nắm chắc tình hình, đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1970/UBND-KGVX 02/08/2019  UBND tỉnh   Phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác giám sát theo yêu cầu của Hội Cựu chiến binh tỉnh tại Kế hoạch số 103-KH/CCB ngày 19 tháng 7 năm 2019; đồng thời, chỉ đạo Ban chỉ đạo 24 huyện; các phòng, ban có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã được giám sát tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát Hội Cựu Chiến binh tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giám sát tại địa phương. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên theo quy định UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1760/UBND-KGVX 15/07/2019  UBND tỉnh   - Chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng để cử lao động đi đào tạo nhân lực có tay nghề cao. - Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý. - Chủ động cân đối các nguồn chi cho công tác giáo dục nghề nghiệp; trong đó, chú trọng chi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên, biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo các ngành nghề mũi nhọn, chủ lực của địa phương. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm bắt buộc tại đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chiếm dụng, nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1683/UBND-TD 04/07/2019  UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao liên quan đến sự việc kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Mạnh Hồng đối với ông Nguyễn Thanh Tùng về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Đăk Glei 10/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei báo cáo kết quả xử lý đơn của công dân tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 09/7/2019.
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Ban tiếp dân