Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1220 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
620/UBND-HTKT 21/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lập quy hoạch chi tiết hoặc phương án tổng mặt bằng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch Sở Xây dựng 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
620/UBND-HTKT 21/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi Kế hoạch đấu giá trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đối với các cơ sở không phù hợp Sở Tài chính 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
673/VP-HTKT 21/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở Sở Xây dựng 01/04/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
657/VP-HTKT 20/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Kiểm tra, xử lý kiến nghị của bà Lê Thị Thanh Huyền trú tại thôn Đăk Binh, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà về xây dựng hàng rào của gia đình Sở Xây dựng 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
658/VP-HTKT 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v giải quyết vướng mắc thuộc Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 Sở Kế hoạch và Đầu tư 27/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
667/VP-NNTN 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
665/VP-NNTN 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v giải quyết các kiến nghị của DNTN Ngọc Trang Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
666/VP-NNTN 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng về quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
668/VP-NNTN 20/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Sở Tài nguyên và Môi trường 04/04/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
613/UBND-TD 20/03/2019  UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ và báo cáo kết quả xử lý, trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh từ trước cho tới nay liên quan đến vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Trường Danh và ông Lê Tấn Sĩ Thanh tra tỉnh 10/04/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân