Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1322 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1637/UBND-KGVX ngày 21/5/2021 21/11/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội tại Kon Tum (Viettel Kon Tum) và các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện rà soát những điểm chưa có sóng di động hoặc sóng di động yếu; tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai phủ sóng di động và nâng cấp những điểm sóng di động còn yếu đảm bảo kết nối thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2021 Báo cáo và đề xuất nội dung triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1085-CV/VPTU ngày 20 tháng 5 năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3150/PB-VP 25/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 11 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 05/11/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3403/VP-KGVX 21/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan làm rõ sự cần thiết và việc có sự trùng lắp hay không của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý chất lượng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch tỉnh Kon Tum” với nội dung Quy hoạch tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2022. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 05 tháng 11 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/11/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3404/VP-KTTH' 21/10/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý tham mưu, đề xuất giao biên chế công chức của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 10 năm 2021 Sở Nội vụ 26/10/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3396/VP-KGVX ngày 20/10/2021 20/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra tại Báo cáo nêu trên; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằmtăng cường triển khai, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 30/10/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3366/VP-KTTH' 19/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề nghị Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ bổ sung các nội dung và gửi lại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định Sở Giáo dục và Đào tạo 25/10/2021 Vv tham mưu triển khai công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3762/UBND-KTTH' 19/10/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành và tham khảo việc triển khai thực hiện của các tỉnh, thành phố, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân nhân dân tỉnh ban hành quy định về ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành tham mưu trước ngày 30 tháng 11 năm 2021 Sở Nội vụ 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3101/PC-VP 18/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/11/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3357/VP-KGVX 18/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung tham luận theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/10/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3091/PC-VP 18/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trung tâm Tư vấn chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu theo quy định. Sở Công Thương 30/10/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông