Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
28 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2019 03/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Công văn số 107/UBND-KTTH ngày 15/01/2019 15/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2019 Sở Tư pháp 18/01/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 117/VP-KTTH ngày 14/01/2019 14/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 18/01/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
44/UBND-KGVX 07/01/2019  UBND tỉnh   1. Thống nhất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên (Công văn số 2442/SKHĐT-TH ngày 25/12/2018); yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát, tiếp thu sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, đúng quy định. 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, thủ tục và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật trước khi thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Yêu cầu hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/01/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2019 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3188/VP-HTKT 24/12/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Xử lý trách nhiệm để xảy ra xây dựng công trình không phép tại khu vực Sân bay cũ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 31/12/2018 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1417/PC - KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị có liên quan trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Liên lạc Trung đoàn 209 (E209) nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/01/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3518/UBND-TD 17/12/2018  UBND tỉnh   Giao Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm liên quan đến vụ việc của gia đình ông Kring Xa Chí và bà Mai Thị Yến (trú tại thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). UBND huyện Đăk Glei 07/01/2019 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
3475/UBND-NNTN 12/12/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép trên địa bàn quản lý tại Tiểu khu 500 và 501, thuộc địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông UBND huyện Kon Plông 21/12/2018 (Quá hạn 29 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 Sở Ngoại vụ 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 UBND huyện Đăk Glei 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế