Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 3288/UBND-KTTH ngày 23/11/2018 23/11/2018  UBND tỉnh   Về việc xử lý tin kiến nghị, phản ánh của công dân Sở Nội vụ 01/12/2018 (Quá hạn 49 ngày) đã có Công văn 2541/SNV-TTra ngày 20/12/2018 (yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo lại vào ngày 20/01/2019 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp