Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
10 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 UBND huyện Ngọc Hồi 20/05/2022 Thực hiện Kết luận 27/KL-TW của Ban Bí thư và văn bản số 58/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ (văn bản đi theo hệ thống văn bản mật)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1008/UBND-HTKT 12/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Ngọc Hồi 16/04/2022 Về việc kiểm tra hoạt động của các trạm cân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
939/UBND-NNTN. 05/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Ngọc Hồi 20/04/2022 V/v lấy ý kiến về quy hoạch đối với vị trí đề nghị đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 UBND huyện Ngọc Hồi 15/03/2022 Nội dung trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 UBND huyện Ngọc Hồi 15/03/2022 Đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 UBND huyện Ngọc Hồi 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Ngọc Hồi 15/02/2022 Chuẩn bị Hội nghị đối thoại năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Ngọc Hồi 21/01/2022 BC nhanh tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, quản lý bảo vệ rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án Đặt tên bổ sung các tuyến đường trên địa bàn đô thị loại IV (bao gồm thị trấn Plei Kần và một phần của xã Đăk Xú) - thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. UBND huyện Ngọc Hồi 30/04/2022 Tờ trình trình Hộ đồng tư vấn thẩm định Đề án Đặt tên bổ sung các tuyến đường trên địa bàn đô thị loại IV (bao gồm thị trấn Plei Kần và một phần của xã Đăk Xú) - thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (đợt 3)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000) UBND huyện Ngọc Hồi 31/10/2022 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật