Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
33 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
101/UBNd-TD 11/01/2019  UBND tỉnh   Yêu cầu UBND huyện Ngọc Hồi khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc của bà Nguyễn Thị Y Yên (trú tại 23 Lê Lợi, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 01/2019 để biết, theo dõi và chỉ đạo. UBND huyện Ngọc Hồi 31/01/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 25/UBND-KTTH ngày 04/01/2019 04/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã UBND huyện Ngọc Hồi 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
3229/VP-TD 27/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Chuyển đơn kiến nghị của ông Ngô Duy Thông đến UBND huyện Ngọc Hồi để xem xét, kiểm tra làm rõ việc sử dụng đất của các bên có liên quan và giải quyết theo quy định pháp luật vì nguồn gốc đất là của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi, từ năm 2015 đã được UBND tỉnh thu hồi, bàn giao về cho UBND huyện Ngọc Hồi quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch. Báo cáo cáo về UBND tỉnh để theo dõi. UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Ban tiếp dân
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 3149/VP-HTĐT ngày 20/12/2018 20/12/2018  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định. UBND huyện Ngọc Hồi 10/01/2019 BC số 07/BC-UBND ngày 10/1/2019 v/v báo cáo kết quả xử lý kiến nghị của chủ đầu tư cơ sở Sơn Hùng Phát
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 UBND huyện Ngọc Hồi 20/12/2018 CV số 2321/UBND-Th ngày 20/12/2018 Sử dụng kết quả sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế
3404/UBND-NNTN 04/12/2018  UBND tỉnh   V/v quản lý, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường sau nổ mìn UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3344/UBND-NNTN 29/11/2018  UBND tỉnh   Triển khai ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6367/BTNMT-TCMT ngày 20/11/2018 về việc triển khai thực hiện dự án thủy điện Đăk Piu 2 UBND huyện Ngọc Hồi Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3312/UBND-HTKT 27/11/2018  UBND tỉnh   Rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố UBND huyện Ngọc Hồi 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật