Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
437/UBND-TD 18/02/2020  UBND tỉnh   Thống nhất gia hạn thời gian báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của ông Trần Xuân Hậu như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản trên; đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cần phải trao đổi thông tin kịp thời cho gia đình bà Trần Thị Thanh Tân, ông Trần Xuân Hậu để tránh việc công dân bức xúc do kéo dài thời gian giải quyết vụ việc. UBND thành phố Kon Tum 24/02/2020 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
414/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum nghiêm túc thực hiện Kết luận số 2596/KL-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo của công dân theo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành UBND thành phố Kon Tum 15/03/2020 Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; Tập trung rà soát và khẩn trương xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, có dấu hiệu sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn (nếu có); không để xảy ra tình trạng công dân đi khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh... UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
341/VP-NNTN 17/02/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo số liệu chi tiết về việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (về số lượng, đối tượng, kinh phí đã chi trả, kinh phí của địa phương, kinh phí đã được hỗ trợ, kinh phí chờ cấp trên hỗ trợ, các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (riêng tháng 02 năm 2020 tổng hợp báo cáo chung của năm 2019 và tình hình thực hiện đến tháng 02 năm 2020; hoàn thành trước ngày 21 tháng 02 năm 2020). UBND thành phố Kon Tum 20/02/2020 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
253/UBND-TD 22/01/2020  UBND tỉnh   Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố và Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng nhà đất tại số 06 và số 16, Bạch Đằng, tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
3336/VP-NNTN 28/12/2019  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Ia H’Drai, Đăk Hà khẩn trương rà soát, gửi nội dung đề xuất điều chỉnh Chương trình khuyến nông của tỉnh giai đoạn 2020 - 2022 theo như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2390/SNN-KH ngày 18 tháng 12 năm 2019 (đã gửi đến địa phương). Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 UBND thành phố Kon Tum 31/12/2019 (Quá hạn 53 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
3449/UBND-TD 25/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trên địa bàn, ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương mình quản lý. Xem xét tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và chủ động xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công