Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
148 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND thành phố Kon Tum 16/08/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tập trung chỉ đạo và giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; tăng cường công tác phối hợp và tạo điều kiện để ngành BHXH triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1998/UBND-KGVX 05/08/2019  UBND tỉnh   - Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa người dân đi lang thang xin ăn; khi phát hiện đối tượng "chăn dắt", trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn phải kịp thời báo cho cơ quan Công an cùng cấp để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. - Rà soát nắm chắc tình hình, đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1849/VP-TD 27/07/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh UBND thành phố Kon Tum 10/08/2019 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên theo quy định UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1883/UBND-TD 25/07/2019  UBND tỉnh   Về xử lý qua báo cáo của UBND thành phố Kon Tum đối với 02 vụ việc khiếu nại phức tạp trên địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 31/08/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
1790/VP-TD 22/07/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị báo cáo vụ việc của bà Nguyễn Thị Thu (trú tại tổ 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); Vụ việc của ông Nguyễn Văn Năm (trú tại tổ 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
1822/UBND-HTKT 22/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 155/UBND-KTN ngày 20 tháng 01 năm 2014 về việc hoàn trả chi phí đã đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC (gọi tắt là Công ty) và mục 2 Công văn số 701/UBND-HTKT ngày 01 tháng 4 năm 2019 về việc xây dựng chợ khu vực phía Nam thành phố Kon Tum. Trường hợp Công ty không phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để tiến hành nhận hoàn trả chi phí đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chủ động thực hiện các thủ tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 UBND thành phố Kon Tum 15/08/2019 UBND thành phố đã có Báo cáo số 528/BC-UBND ngày 16/8/2019 về tình hình thực hiện thu hồi đất, xử lý tài sản trên đất và tổ chức đấu giá khu đất tại vị trí dự kiến xây dựng Chợ khu vực phía Nam thành phố
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1760/UBND-KGVX 15/07/2019  UBND tỉnh   - Chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng để cử lao động đi đào tạo nhân lực có tay nghề cao. - Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý. - Chủ động cân đối các nguồn chi cho công tác giáo dục nghề nghiệp; trong đó, chú trọng chi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên, biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo các ngành nghề mũi nhọn, chủ lực của địa phương. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã