Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
20 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
613/UBND-TD 20/03/2019  UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ và báo cáo kết quả xử lý, trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh từ trước cho tới nay liên quan đến vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Trường Danh và ông Lê Tấn Sĩ Thanh tra tỉnh 10/04/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh tham mưu báo cáo của UBND tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh 30/03/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Thanh tra tỉnh 22/03/2019 Công văn số 135/TTr-VP ngày 20/3/2019 của Thanh tra tỉnh về việc góp ý dự thảo các văn bản thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
600/VP-TD 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát hồ sơ và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng đã trả lời đối với các đơn kiến nghị của bà Đoàn Thị Kim Dung từ trước đến nay để xem xét, trả lời nội dung đơn của công dân theo quy định pháp luật Thanh tra tỉnh 25/03/2019 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Ban tiếp dân
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh tra tỉnh 18/03/2019 Công văn số 134/TTr-VP ngày 20/3/2019 của Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt Phương án cử nhân sự đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Thanh tra tỉnh 20/03/2019 Báo cáo số 37/BC-TTr ngày 19/3/2019 của Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
469/UBND-TD 06/03/2019  UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh xem xét lại các nội dung tổng hợp ý kiến của các hộ dân tại Biên bản làm việc ngày 10/01/2019 do Thanh tra tỉnh chủ trì và tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh hướng trả lời đối với đơn kiến nghị của các hộ dân và các ý kiến trình bày của các hộ dân tại Biên bản làm việc ngày 10/01/2019 (nhất là nội dung các hộ dân phản ánh hộ gia đình bà Phạm Thị Việt được hỗ trợ 6,8ha nhưng trên thực tế diện tích bị hạn hán của hộ bà Việt chỉ có 1,7ha tại thời điểm năm 2016; đề nghị xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho ông Ban ...) theo đúng quy định .. Thanh tra tỉnh 15/03/2019 Công văn số 117/TTr-VP ngày 14/3/2019 của Thanh tra tỉnh về việc phúc đáp văn bản số 469/UBND-TD ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh và Công văn số 118/TTr-P3 ngày 14/3/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trình dự thảo văn bản trả lời đơn kiến nghị của công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
401/UBND-TD 26/02/2019  UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện tổ chức tập huấn bồi dưỡng trong năm 2019 đối với đối tượng thuộc các Sở, ngành và tuyến huyện, tuyến xã chưa tham dự được các Hội nghị tập huấn theo Kế hoạch của Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2018 (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2807/UBND-TD ngày 08/10/2018). Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân
415/VP-TD 20/02/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và UBND huyện Đăk Hà tổ chức làm việc trực tiếp với ông Hà Quang Tứ để trao đổi, giải thích và xác định rõ với ông Hà Quang Tứ về nội dung đơn của ông là đơn kiến nghị liên quan đến việc UBND huyện Đăk Hà điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại khu vực đường Trương Quang Trọng Thanh tra tỉnh 10/03/2019 Báo cáo số 29/BC-TTr, ngày 08/3/2019 của Thanh tra tỉnh về việc Báo cáo kết quả tổ chức làm việc với ông Hà Quang Tứ và kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Đăk Hà
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân