Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
57 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân
1755/UBND-TD 15/07/2019  UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xác minh vụ việc tố cáo đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh Báo cáo "MẬT" số 12/BC-TTr ngày 02/8/2019 của Thanh tra tinhr về việc báo cáo kết quả xác minh lại nội dung tố cáo của công dân Đang thực hiện Ban tiếp dân
520/QĐ-UBND 05/07/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tiến hành xác minh làm rõ nội dung khiếu nại và đề xuất hướng giải quyết đối với nội dung khiếu nại (lần hai) của Ông Đặng Văn Mão. Thanh tra tỉnh 25/07/2019 Thanh tra tỉnh có Công văn số 377/TTr-P3 ngày 01/8/2019 về việc xin gia hạn thời gian báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của công dân (xin gia hạn thời gian báo cáo trước ngày 15/8/2019).
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1530/UBND-TD 18/06/2019  UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng tiến hành xem xét đơn của công dân. Thanh tra tỉnh 29/07/2019 Báo cáo số 134/BC-TTr ngày 30/7/2019 của Thanh tra tỉnh về Kết quả kiểm tra đơn tố cáo, kiến nghị của ông Quách Vĩnh Kinh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
469/QĐ-UBND 18/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh lại nội dung tố cáo của công dân. Thanh tra tỉnh 12/08/2019 Thanh tra tỉnh có Công văn số 345/TTr-P3 ngày 16/7/2019 về việc xin gian hạn thời gian xác minh tố cáo của công dân. UBND tỉnh có Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung tố cáo của công dân. Báo cáo "MẬT" số 12/BC-TTr ngày 02/8/2019 của Thanh tra tinhr về việc báo cáo kết quả xác minh lại nội dung tố cáo của công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1524/UBND-TD 17/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh xem xét đơn tố cáo của công dân, tiến hành làm việc với người tố cáo tiếp để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo, kiểm tra việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Thanh tra tỉnh 27/06/2019 Báo cáo số 122/BC-TTr ngày 01/7/2019 của Thanh tra tỉnh về Kết quả kiểm tra, xem xét lại việc giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum đối với nội dung đơn tố cáo của công dân..
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1360/VP-TD 05/06/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến Thanh tra tỉnh để tiến hành kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân
1389/UBND-TD 05/06/2019  UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành giải quyết lại đối với vụ việc tố cáo của công dân. Thanh tra tỉnh Công văn số 291/TTr-P3 ngày 11/6/2019 của Thanh tra tỉnh về việc tham mưu giải quyết lại đối với vụ việc tố cáo của công dân..
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1305/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh làm việc, kiểm tra đối với việc xử lý, giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về vụ việc khiếu nại của 06/08 hộ dân tại xã Ngọk Bay (gồm: A Hap, Y Kuẽk, Y Bal, Y Ngông, A Xong, A Nuy và A Bih, cư trú tại thôn Kon Hngo Klah, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum) về đòi trả lại đất cũ của các hộ dân trước đây, hiện đất đang trồng cao su tái canh của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum và vụ việc khiếu nại của ông Thái Ngọc Kim và các hộ dân đã mua đất của Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang vào năm 2001-2003... Thanh tra tỉnh 15/06/2019 Báo cáo số 103/BC-TTr ngày 14/6/2019 của Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra, làm việc đối với việc xử lý, giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về cá vụ việc khiếu nại của công dân..
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1312/VP-TD 29/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển các đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân đến Thanh tra tỉnh để phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc, gồm các đơn của công dân Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân