Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1417/PC - KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị có liên quan trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Liên lạc Trung đoàn 209 (E209) nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/01/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
Công văn số 1950/UBND-KGVX ngày 18/7/2018 18/07/2018  UBND tỉnh   V/v tạo diều kiện giao lưu, tuyên truyền dạy nghề cho người khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/12/2018 (Quá hạn 20 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã