Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
27 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Ban tiếp dân
510/UBND-TD 11/03/2019  UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra về nhân thân của bà Nguyễn Thị Dương (trú tại thôn 14 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) và báo cáo cụ thể về nhân thân của bà Nguyễn Thị Dương (Hoàn cảnh gia đình, hiện nay sống ở đâu, làm gì, thường xuyên đi khỏi địa phương là đi đâu...?). UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Ban tiếp dân
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND UBND huyện Kon Rẫy 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
401/UBND-TD 26/02/2019  UBND tỉnh   Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum bố trí kinh phí để tổ chức các đợt tập huấn về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương mình, mời báo cáo viên cấp tỉnh tại Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các đợt tập huấn tại địa phương mình UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Ban tiếp dân
317/VP-TD 31/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy tiến hành chỉ đạo các Phòng, ban và các đơn vị có liên quan có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với bà Trần Thị Thúy theo đúng quy định của pháp luật (Thực hiện đúng theo Kết luận nội dung tố cáo số 02/KL-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy). .. UBND huyện Kon Rẫy 25/02/2019 Công văn 104/UBND-NC ngày 25/02/2019 về việc xử lý đơn kiến nghị của công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
262/UBND-TD 31/01/2019  UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và UBND xã Đăk Ruồng khẩn trương xem xét, quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho gia đình bà Nguyễn Thị Dương đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, không để gia đình bà Nguyễn Thị Dương lâm vào cảnh thiếu đói trong dịp đón tết cổ truyền... UBND huyện Kon Rẫy Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Kon Rẫy 10/02/2019 Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 11/02/2019 của UBND huyện
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
241/VP-HTKT 25/01/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Ia H’Drai, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Kon Tum khẩn trương rà soát, lập và phê duyệt điều chỉnh Danh sách hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/02/2019 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Đề án và ban hành kế hoạch thực hiện trong tháng 02/2019. UBND huyện Kon Rẫy 10/02/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng chính phủ theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 từ năm 2016 đến năm 2018
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
154/UBND-KGVX 22/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đáng Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo tổ chức chu đáo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, gắn với tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2019) thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, tập quán của địa phương. UBND huyện Kon Rẫy 20/02/2019 Kế hoạch số 11/KH-UBND Ngày 18/01/2019 của UBND huyện Kon Rẫy về ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Kon Rẫy 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
154/UBND-KGVX 22/01/2019  UBND tỉnh   - Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019. Tổ chức các hoạt động, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân vào Đêm Giao thừa tại trung tâm các huyện, thành phố. Thực hiện nghiêm các văn bản nêu trên trong việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức, lễ hội, lễ kỷ niệm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. - Quan tâm chăm lo đời sống của người dân, tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách; vận động Nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đảm bảo cho mọi người dân có điều kiện đón Tết vui vẻ và đầm ấm. - Chỉnh trang, vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, các khu du lịch, các di tích - danh thắng của địa phương để sẵn sàn phục vụ Nhân dân, khách tham quan, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. UBND huyện Kon Rẫy Kế hoạch thực hiện đón tết dương lịch
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã