Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 1665/VPCP-KSTT ngày 13/02/2018 13/02/2018  Văn phòng chính phủ   V/v liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử (Nội dung theo dõi: Khẩn trương ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước tháng 09/2018) Sở Thông tin và Truyền thông 31/08/2018 (Quá hạn 141 ngày) Sở TT & TT đã đề nghị phê duyệt tại Tờ trình số 1406/TTr-STTTT ngày 12/11/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, Sở KHĐT (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) đang rà soát hồ sơ và thẩm định lại Kiến trúc CQĐT tỉnh theo ý kiến tham gia của Hội đồng thẩm định. Đến nay, đơn vị đang lấy Phiếu ý kiến của Thành viên Hội đồng thẩm định để tổng hợp, trình phê duyệt.
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã