Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
106 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1228/UBND-NNTN 23/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đo đạc chính xác diện tích giới thiệu cho Quân đoàn 3 để mở rộng lực lượng Sư đoàn và vị trí, ranh giới đất quốc phòng dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum (bao gồm cả vị trí, diện tích đất mở rộng và thông tuyến đường Ngô Thì Nhậm và tuyến đường Nguyễn Hữu Cầu), đồng thời lập PA bồi thường, hỗ trợ và tính toán cụ thể giá trị tài sản trên đất của các vị trí trên Sở Tài nguyên và Môi trường 30/05/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1181/UBND-NNTN 21/05/2019  UBND tỉnh   Thanh tra việc QL,SD đát của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Sở Tài nguyên và Môi trường 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Các Sở, ngành chủ trì, theo dõi triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 133/KH/BDV-BCSĐ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao; định kỳ tổng hợp báo báo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp chung. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và đề xuất phục vụ công tác kiểm tra (khi có yêu cầu). Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
368/QĐ-UBND 14/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của bà Bạch Thị Cước (trú tại khối phố 8, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) về khiếu nại toàn bộ nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 01/QĐ-GQKN ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đối với khiếu nại của bà Bạch Thị Cước Sở Tài nguyên và Môi trường 18/06/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
1147/VP-NNTN 14/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg Sở Tài nguyên và Môi trường 21/05/2019 II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Từ những thực trạng nêu trên, để triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh kiến nghị: - Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị chuyên ngành để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường của địa phương. - Bộ Nội vụ quan tâm bổ sung biên chế cho bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường của địa phương.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1118/UBND-NNTN 13/05/2019  UBND tỉnh   Lập dự án đầu tư chỉnh trang đô thị tại lô đất số 192 Trần Phú Sở Tài nguyên và Môi trường 20/07/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1140/VP-NNTN 13/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược viễn thám Sở Tài nguyên và Môi trường 30/05/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường