Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 167/VP-HTĐT ngày 17/01/2019 17/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xem xét, giải quyết theo quy định. Báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư) để cập nhật lên hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
138/VP-NNTN 15/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v thực hiện xử lý nước thải đạt loại A và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
114/VP-NNTN 14/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v thu thập thông tin tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và khan hiếm, thiếu nước trên địa bàn Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
113/VP-NNTN 14/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 16/12/2018 của Chính phủ Quy định việc hạn chế khai thác nước đưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Thông báo số 03/TB-UBND ngày 09/01/2019 09/01/2019  UBND tỉnh   Kết luận của UBND tỉnh về các vướng mắc khi thực hiện giải thể Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
36/UBND-KTTH 07/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 (Báo cáo số 808/BC-STNMT ngày 18/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường) Sở Tài nguyên và Môi trường Văn bản số 87/STNMT-TTr ngày 16/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
48/VP-NNTN 07/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về công tác quản lý, khai thác và vận chuyển đất san lấp khi san gạt cải tạo mặt bằng Sở Tài nguyên và Môi trường Văn bản 10/STNMT-KS ngày 03/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
47/VP-NNTN 07/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   về việc điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Công văn số 29/UBND-KTTH ngày 05/01/2019 05/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
23/UBND-KTTH 04/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v báo cáo việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường 09/01/2019 Báo cáo số 13/BC-STNMT ngày 08/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường