Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
3518/UBND-TD 17/12/2018  UBND tỉnh   Giao Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm liên quan đến vụ việc của gia đình ông Kring Xa Chí và bà Mai Thị Yến (trú tại thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). UBND huyện Đăk Glei 07/01/2019 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 UBND huyện Đăk Glei 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế
Công văn số 3276/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 22/11/2018  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 UBND huyện Đăk Glei 20/12/2018 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế