Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
137 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2079/VP-HTĐT 19/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với các dự án, theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/08/2019 Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
2025/VP-HTĐT 14/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   tham mưu Ủy ban nhân dân đối với nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Thủy điện VRG Ngọc Linh tại các Văn bản trên theo quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/08/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Ban tiếp dân
1956/VP-HTĐT 07/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị, tổ chức làm việc với Bà Chu Thị Loan. Trên cơ sở đó đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nội dung đơn kiến nghị nêu trên Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/08/2019 Do nội dung kiến nghị của Bà Chu Thị Loan liên quan đến nhiều lĩnh vực và cần thời gian để kiểm tra, đánh giá. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của Bà Chu Thị Loan đến ngày 23/8/2019.
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1919/VP-HTĐT 05/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 07/08/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải thể Tổ hỗ trợ đầu tư tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1536/SKHĐT-VP ngày 07/8/2019
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1913/VP-HTĐT 02/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   xử lý vi phạm theo đúng quy định của Luật đầu tư và các quy định liên quan đối với dự án dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/08/2019 Ngày 08/8/2019, Sở KHĐT có CV 1546/SKHĐT-DN đề nghị Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ-Đầu tư Vietin lập thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gửi về Sở trước ngày 13/8/2019 để xem xét, tham mưu UBND tỉnh. Tuy nhiên đến ngày 15/8/2019 Sở vẫn chưa nhận được thủ tục của đơn vị.
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1891/VP-HTĐT 01/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   tư lựa chọn đơn vị có chức năng theo quy định để phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng xúc tiến đầu tư đạt hiệu quả; đồng thời chủ động quyết định thời gian, địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
1842/VP-HTĐT 26/07/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   chủ trì làm việc với Công ty cổ phần Link World Group, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và các ngành liên quan để thống nhất xác định phạm vi, địa điểm, quy mô thực hiện dự án phù hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi hoàn chỉnh hồ sơ trình chấp thuận chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
1781/VP-HTĐT 22/07/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   làm rõ các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thư công tác nêu trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư 11/08/2019 Chủ rừng phòng hộ chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH thực phẩm Quang Hiếu xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng phòng hộ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 56 Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Điều 23 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018.
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1731/VP-HTKT 16/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Bổ sung điểm đấu nối đường mặt cắt 2-2 thuộc Khu đô thị mới phía Bắc Duy Tân vào đường Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/07/2019 Đã có CV 1441/SKHĐT-DN tham mưu UBND tỉnh về cơ sở pháp lý Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đức Bảo
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật