Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 25/UBND-KTTH ngày 04/01/2019 04/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã UBND huyện Đăk Tô 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 3478/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc Dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô 31/12/2018 Công văn số 751/UBND ngày 19/12/2018
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế
Công văn số 3462/UBND-KTTH ngày 12/12/2018 12/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum năm 2018 UBND huyện Đăk Tô 20/12/2018 UBND huyện Đăk Tô đã cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch số 496/KH-UBND, ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh vào Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND huyện. Năm 2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 04/01/2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2019, trong đó có nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ này
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế
3404/UBND-NNTN 04/12/2018  UBND tỉnh   V/v quản lý, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường sau nổ mìn UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3312/UBND-HTKT 27/11/2018  UBND tỉnh   Rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố UBND huyện Đăk Tô 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3295/UBND-TD 26/11/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc xử lý qua báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh về kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 3276/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 22/11/2018  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 UBND huyện Đăk Tô 20/12/2018 Số : 372/BC-UBND , ngày 19 tháng 12 năm 2018
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế
Công văn số 2722/CV-TKTra ngày 06/11/2018 06/11/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v đề nghị báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 UBND huyện Đăk Tô 22/11/2018 Số: 356/BC-UBND , ngày 05 tháng 12 năm 2018
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế