Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
24 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Ban tiếp dân
41/TB-UBND 18/03/2019  Thông báo kết luận   rà soát, đánh giá lại toàn bộ kết quả, thực trạng xây dựng NTM đối với các xã trên địa bàn quản lý; lựa chọn xã có khả năng đạt chuẩn NTM cao nhất của địa phương, báo cáo UBND tỉnh UBND huyện Đăk Tô 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND UBND huyện Đăk Tô 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
546/VP-HTKT 06/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v báo cáo kết quả triển khai Dự án Nhà máy nước sinh hoạt thị trấn Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô 14/03/2019 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
401/UBND-TD 26/02/2019  UBND tỉnh   Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum bố trí kinh phí để tổ chức các đợt tập huấn về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương mình, mời báo cáo viên cấp tỉnh tại Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các đợt tập huấn tại địa phương mình UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Ban tiếp dân
414/TB-VPUB 19/02/2019  Thông báo kết luận   - Lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp dân cư trên diện tích đất 6,3ha, đã có thông báo thu hồi đất số 180/TB-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh; Phối hợp với các ngành lập thủ tục thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum UBND huyện Đăk Tô 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày) UBND huyện Đăk Tô chưa báo cáo
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
247/VP-TD 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố báo cáo về tiến độ (nếu đang giải quyết) hoặc kết quả giải quyết, trả lời, xử lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (nếu đã giải quyết xong) về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết, theo dõi UBND huyện Đăk Tô 31/01/2019 Công văn số 596/UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Đăk Tô về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Luân và bà Trần Thị Vân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Đăk Tô 10/02/2019 (Quá hạn 41 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
154/UBND-KGVX 22/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đáng Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo tổ chức chu đáo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, gắn với tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2019) thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, tập quán của địa phương. UBND huyện Đăk Tô 20/02/2019 (Quá hạn 31 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
154/UBND-KGVX 22/01/2019  UBND tỉnh   - Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019. Tổ chức các hoạt động, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân vào Đêm Giao thừa tại trung tâm các huyện, thành phố. Thực hiện nghiêm các văn bản nêu trên trong việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức, lễ hội, lễ kỷ niệm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. - Quan tâm chăm lo đời sống của người dân, tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách; vận động Nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đảm bảo cho mọi người dân có điều kiện đón Tết vui vẻ và đầm ấm. - Chỉnh trang, vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, các khu du lịch, các di tích - danh thắng của địa phương để sẵn sàn phục vụ Nhân dân, khách tham quan, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã