Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
29 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
620/UBND-HTKT 21/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lập quy hoạch chi tiết hoặc phương án tổng mặt bằng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch Sở Xây dựng 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
673/VP-HTKT 21/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở Sở Xây dựng 01/04/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
657/VP-HTKT 20/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Kiểm tra, xử lý kiến nghị của bà Lê Thị Thanh Huyền trú tại thôn Đăk Binh, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà về xây dựng hàng rào của gia đình Sở Xây dựng 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Xây dựng Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Xây dựng 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Xây dựng 18/03/2019
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
596/VP-HTKT 13/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề nghị chấp thuận độ cao công trình thuộc dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3/2019. Sở Xây dựng 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
539/UBND-KTTH 12/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 Sở Xây dựng 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Xây dựng 20/03/2019
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
537/VP-HTKT 06/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật