Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
71 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Xây dựng Đang thực hiện Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Xây dựng Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Xây dựng 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1154/VP-HTKT 14/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tăng cường quản lý, thực hiện quy hoạch các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1161/VP-HTKT 14/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tham mưu về việc xây dựng công trình tại thôn Đăk Binh, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà Sở Xây dựng 22/05/2019 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1161/VP-HTKT ngày 14/5/2019 về việc xây dựng công trình tại thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà. Ngày 20/5/2019, Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tổ chức làm việc với hộ gia đình ông Lê Quang Hùng liên quan đến việc xây dựng công trình Cổng, hàng rào của gia đình. Sau khi kiểm tra thực tế, qua xem xét hồ sơ, tài liệu, trên cơ sở ý kiến tham gia của các bên liên quan và ý kiến trình bày của ông Lê Quang Hùng, Sở Xây dựng báo cáo đề xuất UBND tỉnh (có BC 120/BC-SXD kèm theo)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1115/VP-HTĐT 09/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Lập phương án tổng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố đường Bà Triệu, TP. Kon Tum Sở Xây dựng 20/05/2019 Thực hiện Thông báo số 892/TB-VP ngày 12/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về triển khai đấu giá cơ sở nhà đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch; Văn bản số 1056/UBND-HTKT ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị kế hoạch, tài liệu xúc tiến đầu tư năm 2019, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh như sau: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (đơn vị được giao lập phương án tổng mặt bằng các khu đất) đã nghiên cứu Phương án tổng mặt bằng và đã tiếp thu, hoàn chỉnh Phương án theo góp ý của liên ngành tại cuộc họp ngày 16/5/2019 (bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND thành phố Kon Tum).
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1102/VP-HTKT 09/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Xây dựng Đang thực hiện Ban tiếp dân
1090/VP-HTKT 08/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Sở Xây dựng Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1091/VP-HTKT 08/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn Sở Xây dựng 15/06/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật