Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
25 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 159/Vp-HTKT ngày 16/01/2019 16/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Công Thương 23/01/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 64/UBND-HTKT ngày 10/01/2019 10/01/2019  Văn phòng chính phủ   v/v tham mưu đề xuất danh sách hộ nông dân hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã được nhận 10 máy công cụ do Bộ Công Thương hỗ trợ Sở Công Thương 15/01/2019 công văn số 85/SCT-KHTCHTH ngày 15/1/2019 của Sở công thương về việc đề xuất các đối tượng nhận hỗ trợ máy nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của bộ công thương
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
58/VP-TD 07/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Sở Công thương kiểm tra, theo dõi, sau ngày 31/01/2019 nếu Công ty Cổ phần Tấn Phát chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ đối với kiến nghị của ông Trần Dương Chấn và các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đối với công trình Thủy điện Plei Kần, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định. Sở Công Thương 31/01/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 24/VPUB-HTKT ngày 04/01/2019 04/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   V/v tham mưu danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2019 Sở Công Thương 11/01/2019 công văn số 59/SCT-QLTM ngày 10/1/2019 của Sở công thương về việc công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm TM
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Sở Công Thương Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3344/UBND-NNTN. 29/11/2018  UBND tỉnh   Triển khai ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6367/BTNMT-TCMT ngày 20/11/2018 về việc triển khai thực hiện dự án thủy điện Đăk Piu 2 Sở Công Thương công văn 535/BC-SCT ngày 28/12/2018 của sở công thương về việc kết quả kiểm tra việc XD thủy điện đăk pru 2
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3268/UBND-HTKT ngày 21/11/2018 21/11/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (Công ty Levanta Renewables) Sở Công Thương Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3179/UBND-HTKT ngày 13/11/2018 13/11/2018  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tích nước tạm hồ chứa vận hành thử nghiệm thiết bị thủy điện Đăk Psi - Bậc 2 Sở Công Thương công văn 1317/SCT-QLNL ngày 31/10/2018 của Sở công thương về việc tham mưu đề xuất tích nước hồ chứa, vận hành thử nghiệm nhà máy thủy điện Đăk Psi - bậc 2
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3163/UBND-HTKT ngày 12/11/2018 12/11/2018  UBND tỉnh   Khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển thủy điện Tu Rằng, huyện Kon Plông Sở Công Thương công văn 1348/SCT-QLNL ngày 6/11/2018 của sở công thương về việc tham mưu chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch thủy điện Tu Rằng
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật