Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng và Trưởng Công an các huyện, thành phố theo dõi, nắm chắc diễn biến về tình hình khiếu kiện của người dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về hướng xử lý giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo về tình hình an ninh trật tự. Công an tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
3521/UBND-TD 30/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an thành phố Kon Tum xem xét sự việc của công dân liên tục đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khiếu kiện vàcó hành vi gây rối trật tự để có biện pháp xử lý theo quy định. Công an tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công