Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
976/UBND-KTTH 05/04/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tờ trình về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư ngân sách xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng vị trí các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 12/04/2023 (Quá hạn 242 ngày) BCHQS tỉnh có Công văn số 2536/BCH-TM ngày 07/8/2023 về việc xin điều chỉnh thời gian báo cáo hồ sơ xây dựng chốt chiến đấu DQTT xã biên giới
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến