Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3885/VP-KGVX 03/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề nghịSở Y tế căn cứ các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, Kế hoạch số 4500/KH-UBND, tình hìnhthực tế của tỉnh và các nội dung báo cáo, giải trình nêu tại mục 1 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch xây dựng lộ trình loại trừ sốtrét giai đoạn 2024-2030 đảm bảo phù hợp, đúng quy định, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao, chỉ đạo cụ thể cho các ngành, địa phương (đặc biệt là ngành Y tế) triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện lộ trình loại trừ sốt rét theo quy định. Sở Y tế 14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3836/VP-KGVX 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao SởY tếchủtrì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quan rà soát, báo cáovàcung cấp các thông tin vềxe ô tô phòng, chống dịch COVID-19 do THACO tài trợtheo đềnghịcủa BộY tếtại Văn bản nêu trên; báo cáo gửi BộY tếtrước ngày 14 tháng 6 năm 2024, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Y tế 13/06/2024 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng