Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1304/UBND-KGVX 08/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội đàm, dự Lễ tiễn và tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2022 - 2023 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về công tác đối ngoại theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 4434-CV/TU ngày 28-4-2023 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 12/05/2023 Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tại Văn bản số 1442/TTr-BCH ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh về việc trình ký ban hành Kế hoạch Hội đàm rút đội K53 về nước, dự lễ tiễn; tổ chức lễ viếng, truy điệu, an tang hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2022-2023 và đã được Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành tại Văn bản số 1349/KH-BCĐ, ngày 12 tháng 5 năm 2023 về việc Hội đàm rút đội K53 về nước, dự lễ tiễn; tổ chức lễ viếng, truy điệu, an tang hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2022-2023.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
976/UBND-KTTH 05/04/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tờ trình về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư ngân sách xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng vị trí các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 12/04/2023 (Quá hạn 242 ngày) BCHQS tỉnh có Công văn số 2536/BCH-TM ngày 07/8/2023 về việc xin điều chỉnh thời gian báo cáo hồ sơ xây dựng chốt chiến đấu DQTT xã biên giới
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1271/VP-KGVX 13/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tại Văn bản số 608/VP-BCĐ ngày 06 tháng 3 năm 2023 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 31/03/2023 Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tại Văn bản số 939/TTr-BCH ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh về việc trình ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đã được Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành tại Văn bản số 958/KH-BCĐ, ngày 04 tháng 4 năm 2023 về việc Hội nghị triển khai công tác bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức Hội đàm rút đội K53 về nước, dự lễ tiễn; tổ chức lễ viếng, truy điệu, an tang hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2022-2023. Văn bản số 1126/BCĐ-CQTT, ngày 12 tháng 4 năm 2023 về việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1233/VP-KGVX 10/03/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh1 và nội dung hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 52 ; trên cơ sở đó, rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch (trong đó lưu ý: xác định chỉ tiêu, nội dung hoạt động, biện pháp thực hiện đảm bảo phù hợp; từng nội dung hoạt động phải xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện), trình Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xem xét theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 31/03/2023 Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành tại Văn bản số 947/TTr-BCH ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh về việc xem xét, ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2023 và đã được Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành tại Văn bản số 1010/KH-BCĐ, ngày 07 tháng 4 năm 2023 về việc Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2023.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm