Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Kon Rẫy 05/05/2024 Thực hiện Công văn số1517/UBND-KGVX ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vềbáo cáo kết quảtriển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kon Tum, Uỷban nhân dânhuyện Kon Rẫybáo cáo kết quảthực hiện, cụthểnhư sau:I. Công tác chỉđạo,triển khai thực hiện Nhằm triển khai thực hiện hiệu quảnhiệm vụđào tạo nghềcho ngườilao độngtrên địa bàn huyện trong năm 2024, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗcủađịa phương,UBND huyện đã chỉđạo các đơn vịcó liên quan và UBND các xã, thịtrấnrà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo nghềtrình độsơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng năm 2024 cho người lao độngtrên địa bàn1, trong đó tập trung xác định nghềđào tạo, thời gian đào tạo đáp ứng nhu cầu của người lao động, phù hợp với đặc thù phát triển kinh tếcủa địa phương, bảo đảm người dân sau khi được đào tạo nghềcó thểáp dụng kiến thức vào thực tếvà tìm được việc làm phù hợp.Căn cứkết quảrà soát,thực hiện ý kiến chỉđạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tumvềtriển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kon Tum2; UBND huyệnban hành Quyết định ủyquyềnnhu cầu đặt hàng đào tạo nghềcho người lao động năm 2024 trên địa bàn huyện3giao cho các đơn vịcó liên quan phốihợp với Trường Cao đẳng Kon Tumđểtổchức triển khai, thực hiện.II. Kết quảthực hiện UBND huyện Kon Rẫyđã ban hành Kếhoạch triển khai công tác đào tạo nghềcho người lao động năm 2024 trên địa bàn huyện4. Đồng thời có văn bản đềnghịTrường Cao đẳng Kon Tumphối hợp trong công tác đào tạo nghềnăm 1Công văn số 23/LĐTBXH ngày 17/01/2024 về việc đề nghị rà soát, đề xuấtđể xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động năm 2024; Công văn số 48/LĐTBXHngày 22/02/2024 về việcđôn đốcrà soát, đề xuất để xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động năm 20242. Công vănsố 1351/UBND-KGVXngày 19/4/2024.3Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 19/4/20244.Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 26/3/2024.ỦY BAN NHÂN DÂNHUYỆN KON RẪYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tựdo -Hạnh phúcSố: /BC-UBNDKon Rẫy, ngày tháng năm 22024 trên địa bàn huyện và qua trao đổi với Nhà trường dựkiến phối hợp đào tạo 01 lớp nghềphi nông nghiệp, trình độdưới 3 tháng cho 35lao động(NghềNềhoàn thiệntại thôn 7 xã Đăk Tơ Lung); còn 01 lớp(Nghềvận hành, sửa chữa máy nông nghiệp tại thôn 2, xã Đăk Tơ Lung) Trường Cao đăng Kon Tum chưa sắp xếp được. Trên đây là Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kon Tum./.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1438/UBND-KGVX 25/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Kon Rẫy 28/03/2025 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Kon Rẫy 15/07/2024 Thực hiện Công văn số 1063/SKHĐT-TH ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp. UBND huyện Kon Rẫy báo cáo cụ thể như sau: I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH * Các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội... , những thuận lợi, khó khăn đối với việc thực hiện quy hoạch, tổ chức xây dựng, phát triển cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy - Kon Rẫy là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Kon Tum. Trung tâm hành chính của huyện đặt tại khu vục xã Đăk Ruồng - Tân Lập, cách thành phố Kon Tum khoảng 30 km về phía Đông Bắc theo Quốc lộ 24. Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên 91.390,34 ha, có địa hình nhìn chung là bậc núi thấp với dạng địa hình núi trung bình (Địa hình núi cao dốc chiếm 82,76%, đồi gò 11,72% và thung lũng đồng bằng 5,52% tổng diện tích tự nhiên); dân số đến cuối năm 2023 là 31.209 người/7.580 hộ (trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 68,38%), người dân trên địa bàn chủ yếu sản xuất nông nghiệp. - Thuận lợi: Vị trí Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy có vị trí địa lý khá thuận lợi, nằm trên trục Quốc lộ 24 nối từ thành phố Kon Tum đi Quảng Ngãi, mạch giao thông khá quan trọng nối phía bắc Tây Nguyên với các tỉnh đồng bằng duyên hải miền Trung (cách thành phố Kon Tum 30 km về phía đông bắc, cách khu công nghiệp và cảng biển Dung Quất 185 km về phía Đông Nam), có địa hình, điều kiện kết nối hạ tầng như giao thông, nguồn nước, điện khá thuận lợi; Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng đã có quy hoạch chi tiết (tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND huyện Kon Rẫy). - Khó khăn: Mặc dù có vị trí khá thuận lợi, tuy nhiên ngân sách huyện còn nhiều khó khăn, chưa bố trí được nguồn kinh phí để triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng của Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng; công tác thu hút nhà đầu tư vào đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng được triển nhưng vẫn chưa có doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm. II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2 1. Công tác triển khai thực hiện 1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, Nhân dân, doanh nghiệp… biết về chủ trương quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng để kêu gọi đầu tư (thông qua công tác công khai thông tin quy hoạch, bản đồ quy hoạch chi tiết tại khu trung tâm huyện...). 1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện - Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm qua các năm của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện. - UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn huyện phối hợp với đơn vị có liên quan triển khai thực hiện lập Đề án đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy trình cấp thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng. 2. Kết quả thực hiện 2.1. Kết quả thực hiện quy hoạch; rà soát, điều chỉnh quy hoạch - Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy đã được UBND tỉnh Kon Tum thành lập tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 24/12/2014; UBND huyện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 09/12/2015, với tổng diện tích đất quy hoạch là 20ha; trong đó: Đất công trình công cộng, dịch vụ 9.500m2 ; đất xưởng sản xuất tập trung 125.063m2 ; đất giao thông, bãi xe 29.067m2 ; đất cây xanh công viên 20.720m2 ; đất dự trữ phát triển 10.720m2 và khu xử lý nước thải 4.930m2 . - Hiện nay chưa thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng. 2.2. Kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật: Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng hiện vẫn chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện cấp, thoát nước). 2.3. Kết quả thực hiện thu hút đầu tư, hỗ trợ đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư: Chưa thực hiện. III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu điểm: Việc đầu tư cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng được huyện quan tâm triển khai kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng; có vị trí tương đối thuận tiện trong việc kết nối hạ tầng kỹ thuật; hồ sơ pháp lý của cụm 3 đảm bảo theo quy định (Quyết định thành lập, quy hoạch chi tiết…) là cơ sở thuận lợi để đầu tư, phát triển Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy trong thời gian tới. 2. Những khó khăn, vướng mắc và hạn chế: Xác định việc đầu tư xây dựng để hình thành cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy là rất cần thiết, mặc dù huyện đã tích cực triển khai. Tuy nhiên, đến nay công tác đầu tư hạ tầng, hình thành cụm vẫn chưa được thực hiện do chưa bố trí được nguồn vốn. 3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và hạn chế: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn chưa phát triển, chủ yếu do cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẽ; nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn... IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Để thực hiện đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới đến năm 2025 theo như mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch và Quyết định số 379/QĐUBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025, tại chỉ tiêu 6.1 tiêu chí số 6-Phụ lục 1 quy định: “Có khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn”. Do đó, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn (khoảng 15.000 triệu đồng) để triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đăk Ruồng (Danh mục đã có trong QH tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và QH chi tiết xây dựng được duyệt, quy mô 20,0 ha). Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về tình hình triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
346/UBND-KTTH 29/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
313/UBND-KGVX 25/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy 15/02/2024 hực hiện Công văn số 313/UBND-KGVX ngày 25/1/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công nhận người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.UBND huyện đã chỉđạo cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các xã, thịtrấn triển khai tổ chức rà soát đền ghị, đề xuất công nhận danh sách người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Qua đó UBND huyện đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốtrên địa bàn huyện Kon Rẫy(có Gửi kèm theo Quyết định và danh sách NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số). UBND huyện báo Ban dân tộc tỉnh biết và tổng hợp./
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy 31/03/2024 Căn cứ Kế hoạch số 3188/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Kon Rẫy; Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SGDĐT-SLĐTB&XH-UBNDCH ngày 06/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố thống nhất chương trình phối hợp trong việc về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” gắn với phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn 1473/UBND-VX ngày 12/10/2023 của UBND huyện về triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”gắn với phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Rẫy; Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (trong đó, mục tiêu năm 2024: Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề lên 35%);Căn cứ Công văn số 103/UBND-KGVX ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhằm tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"năm 2024 trên địa bàn huyện, UBND huyện Kon Rẫy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU-Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinhsau trung học cơ sở (THCS) 2và trung học phổ thông (THPT)phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế -xã hộicủa huyện và giải quyết việc làm tại chỗ, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nguồn nhân lực dồi dào cho huyệnKon Rẫy. -Nâng cao hiệu quả, cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành chức năng với các trường trung cấp, cao đẳng để xây dựng kế hoạch tuyển sinh các ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của huyện; đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh, công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo.-Các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục thực hiện phân luồng, tư vấn giáo dục hướng nghiệpcho học sinh cuối cấp; hằng năm rà soát, tổng hợp danh sách học sinh có nhu cầu, nguyện vọng được họcnghề, học tiếp lên các bậc học cao hơnđể có những định hướng phù hợp.II. MỤC TIÊU-Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, tạo điều kiện tốt cho học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề; tăng cường công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình, năng lực học sinh, góp phần chuyển biến tích cực công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dântrên địa bàn huyệntrong giai đoạn hiện nay.-Chỉ tiêu cụ thểtrong năm 2024:+100% trường THCS có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.+100% trường THCS có giáoviên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.+Phấn đấu đạt ít nhất 35% học sinh tốt nghiệp THCS, THPTtiếp tục tham gia học nghề(trong đó tham gia học nghề trình độ trung cấp và sơ cấp ít nhất 15%).III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông-Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục và giáo dục nghề nghiệp đổi mới và tăng cường công táctuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT nhằm nâng cao nhận thức đến toàn thể cha mẹ học sinh, học sinh và trong các tầng lớp Nhân dân.-Tiếp tục đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 3-Phát triển trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động từng ngành, nghề, tương ứng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địabàn huyện.2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông-Tiếp tục đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.Chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học -công nghệ -kỹ thuật -toán (giáo dục STEM),phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của địa phương, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.-Tăng cường đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp,chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm hiểu việc làm, xu hướngthị trường lao động và nhu cầu của thị trường lao động.-Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, về nhu cầu lao động, thị trường lao động.3. Đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp-Tạo môi tường, cơ chế làm việc thu hút giáo viên dạy nghề, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Chú trọng việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt cập nhật công nghệ và tiếp cận kỹ thuật mới.-Tổ chức tốt việc thông tin về các chế độ chính sách người học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo đáp ứng với từng nhóm đối tượng, trình độ đào tạo và gắn với nhu cầu sử dụng của xã hội. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp; đào tạo có địa chỉ gắn với nhu cầu sử dụng của xã hội, nhất là công tác đào tạo nghề trình độ trung cấp.4. Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học-Tổ chức rà soát, đánh giáthường xuyênđội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp theo từng cấp học.-Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện 4đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin.5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệpĐầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM, dạy nghề tại cáctrường THCS, Trung tâm GDNN-GDTXtrên địa bàn huyện6. Huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông-Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.-Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp,định hướng phân luồng học sinh.7. Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông-Khai thác hiệu quả trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động từng ngành, nghề, tương ứng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện.-Thành lập bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinhtại các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, cácđịa phương.-Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên toàn huyện.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quanThường xuyên phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác thông tin,tuyên truyền vềcông tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho học sinh, học viêntrên các phương tiện thông tin đại chúng,nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyềnđịa phương từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và học sinh cấp THCS, THPT.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo-Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trong phạm vi toànhuyện, định kỳ báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện; tham mưu đề xuất, kiến nghị UBND huyện điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong 5trường hợp cần thiết.-Phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi, tổng hợp thường xuyên số học sinh tốt nghiệp THCS không tham gia học chương trình giáo dục phổ thông (bao gồm hệ GDTX và GDPT),chưa tham gia học nghềcác năm 2022, 2023, 2024trên các địa bàn,tham mưu báo cáo kịp thời với UBNDhuyện để nắm bắt, chỉ đạo tiếp tục công tác phân luồng.-Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệncác nhiệm vụvề công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng đối với các cơ sở giáo dục cấp THCS trên địa bàntheo hướng dẫn của Sở GD&ĐT1: Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc hướng nghiệp, phân luồng học sinh; triển khai cóhiệu quả việc vận động học sinh DTTS đi học, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học; nâng cao hiệu quả dạy phụ đạo đối với học sinhDTTS; khảo sát nhu cầu vào học lớp 10 của học sinh năm học 2024-2025 trên cơ sở kết quả học kỳ 1 năm học 2023-2024,... qua đó xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào cấp THPT(trong đó giao chỉ tiêu cụ thể về phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS cho các cơ sở giáo dụctrên địa bàn hàng năm,gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan).-Chỉ đạo các trường học thuộc quyền quản lý phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn, hướng nghiệp; phân công cán bộ theo dõi công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.3. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội-Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và UBNDxã, thị trấn thông tin, tuyên truyền, tư vấn về học nghề, giải quyết việc làm gắn với yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội trên địa bànhuyện.-Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh2phù hợp với tình hình phát triển kinh tế -xã hội địa phương, trong đó tập trung xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành nghề, dự báo thị trường lao động, hỗ trợ phát triển cung, cầu lao động... góp phần thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho học sinh; tổ chức khảo sát tình hình học viên sau khi tốt nghiệp các trình độ nghề tham gia thị trường lao động.-Trên cơ sở số liệu học sinh tốt nghiệp THCS không tham gia học chương trình giáo dục phổ thông (hệ giáodục phổ thông và giáo dục thường xuyên)và không học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các năm 2022, 2023, 2024 trên địa bàn do Phòng Giáo dục và Đào tạo thống kê, kịp thời đề nghị các cơ sở 1Văn bản số 1968/SGDĐT-GDTrH ngày 28/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông từnăm học 2023-20242Theo Kế hoạch số 1697/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBNDtỉnh Kon Tum. 6giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, tuyển sinh.4. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tăng cường phối hợp với Trường Cao đẳng Kon Tum và cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp các ngành, nghề theo yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của từng địa phương; tăng cường liên kết, phối hợp tổ chức cho học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp với học nghề trung cấp (theo mô hình 9+)tại Văn bản số 1199/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạovềhướng dẫn tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở GDTX; đảm bảo chất lượng; liên kết với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề sơ cấp, gắn với nhu cầu sử dụng lao động.5. Phòng Tài chính-Kế hoạchPhối hợp với các Phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện bốtrí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; thẩm định các phương án phân bổ dự toán kinh phí thực hiện; hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và quyết toán kinh phí đào tạo theo đúng quy định tài chính hiện hành6. Phòng Văn hóa-Thông tinhuyện; Trung tâm VH-TT-DL&TT huyệnChủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế -xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; tuyên truyền, phổ biến các mô hình đào tạo nghề, những tấm gương người tốt,việc tốt sau học nghề về ứng dụng phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quảtại gia đình.7. Trường THPT Chu Văn An; Trường PT DTNT huyện-Phối hợp với Phòng GD&ĐT và các trường THCS trên địa bàn huyện tổ chức thông tin truyền thông bằng nhiều hình thức để học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ quy định về Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT; thực hiện khảo sát nhu cầu vào học lớp 10 của học sinh năm học 2024-2025, qua đó xây dựng kế hoạch tuyển sinh một cách hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu của học sinh, nâng cao chất lượng đầu vào cấp THPT; giảm tối đa tình trạng học sinh bỏ học cấp THPT.-Thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp đảm bảo phù hợpvới địa phương, có hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT.8.UBNDcác xã, thị trấn-Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, thống kê số học sinh tốt nghiệp THCS, THPTkhông tham gia học chương trình giáo dục phổ thông (gồm hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên)và không 7học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các năm 2022, 2023, 2024 trên địa bàn; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu. -Chỉ đạo các ban, ngành,đoàn thể trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về học nghề, giải quyết việc làm gắn với yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội địa phương; tăng cườngcác giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ cập, nhất là phổ cập THCS trên địa bàn; triển khai cóhiệu quả việc vận động học sinh DTTS đi học, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học; chỉ đạo, theo dõi việc nâng cao hiệu quả dạy phụ đạo đối với học sinh DTTStrên địa bàn.Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện./
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy 29/02/2024 Thực hiện Công văn số 103/UBND-KGVX ngày 10/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: Nội dung kiến nghị: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. 1. Tình hình triển khai: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh1;đồng thời ban hành Công văn số 296/UBND-VX ngày 26/02/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, xác định tiêu chí dạy nghề cho người lao động trên cơ sở định hướng phát triển ngành nghề của địa phương, phù hợp với nhu cầu của người học và khả năng tổ chức hợp đồng đặt hàng của Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện. 2. Kết quả thực hiện: -Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chu Văn An, Trường PTDT Nội trú huyện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 -2025”trên địa bàn huyện Kon Rẫy 2đối với học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông tham gia học nghề; thực hiện rà soát, nắm bắt số lượng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông tại địa phương không tiếp tục học ở trình độ cao hơn chuyển sang học nghề ở các trình độ theo Đề án đã được duyệt. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đang triển khai tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 1Công văn số 18/VP-NC ngày 17/01/2024 của Văn phòng HĐND&UBND huyện.2Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND huyện. 2phân luồng học sinh hàng năm trên địa bàn huyện. - Chỉ đạo Phòng Lao động -TB&XH, Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xác định chỉ tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn trên cơ sở định hướng phát triền ngành nghề của địa phương, phù hợp với nhu cầu của người học và khả năng tổ chức dạy nghề của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên huyện. Đề xuất số lượng người lao động được đào tạo theo nghề nông nghiệp hoặc nghề phi nông nghiệp và các tiêu chí liên quan (người dân tộc thiểu số; giới tính; thanh niên)của địa phương; hằng năm trên cơ sở lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện đào tạo nghề theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.-Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên huyện thực hiện việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị dạy nghề phải đảm bảo đúng quy định hiện hành đồng thời phát huy hiệu quả, công suất sử dụng lâu dài. Hiện nay, chưa thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy nghề.-Chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đã thực hiện các điều kiện hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên huyện theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn giáo viên giáo dục nghề nghiệp về điều kiện, hồ sơ, thủ tục trong việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, đã bố trí Ban giám đốc 03 người;05giáo viên GDPT; 07 giáo viên GDNN; hành chính 03 người; 02 kế toán. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh biết, tổng hợp./.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4561/UBND-KGVX 27/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy 10/01/2024 Thực hiện Văn bản số 4561/UBND-KGVX ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tham mưu ủyquyền cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.Sau khirà soátcác nội dung ủyquyền cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBNDtỉnh; UBND huyện Kon Rẫy không có nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.UBND huyện Kon Rẫy báo để Sở Nội vụ tỉnh biết, tổng hợp chung./.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
8338/TB-VP 24/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Kon Rẫy 20/01/2024 Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ IV năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh