Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
24 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3348/VP-HTKT 14/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   rà soát, nghiên cứu, giải trình, tiếp thuý kiến tham gia của Sở Tư pháp tại Công văn số 880/STP-XDKTr&PBPL; hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến thống nhất của Sở Tư pháp Sở Giao thông vận tải 24/05/2024 Trên cơ sở các quy định hiện hành và thực tiễn, Sở Giao thông vận tải dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định việc sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xãtrên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
3356/VP-HTKT 13/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ “lái xe hộ” trên địa bàn thành phố Kon Tum; trong đó, làm rõ về tình hình hoạt động, điều kiện kinh doanh, điều kiện để các nhân viên tham gia cung cấp các dịch vụ (giấy phép lái xe, trách nhiệm pháp lý…), công tác quản lý của Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ “lái xe hộ” và các nội dung có liên quan; trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải 31/05/2024 Theo đó, đây là một nghề kinh doanh dịch vụ mới phát sinh mà trong luật kinh doanh cũng như các văn bản dưới luật chưa có quy định và hướng dẫn quản lý, để có đủ cơ sở báo cáo và tham mưu UBND tỉnh về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ nàysát thực vàđúng quy định,Sở Giao thôngvận tải kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnhcho phépgia hạn thời gian báo cáo kết quả trong tháng 6 năm 2024.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
2798/VP-HTKT 23/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   kiểm tra, làm rõ cơ sở pháp lý, đối tượng, điều kiện đấu nối giao thông (tuyến đường này có phải thực hiện đầu nối không, quy định nào,…), điều kiện gia hạn thời gian thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Tạo Thành của Công ty TNHH MTV Tạo Thành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Tạo Thành Sở Giao thông vận tải 03/05/2024 Theo khoản 2 Điều 27 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu hoặc điểm đấu nối đối với đường địa phương". Như vậy, đường ĐH53 (đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga) là tuyến đường thuộc hệ thống đường địa phương, phải thực hiện quy định về đấu nối để đảm bảo an toàn giao thông
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
2772/VP-HTKT 20/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải 03/05/2024 Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao đơn vị tiếp nhận, quản lý đường Hồ Chí Minh từ Km1542+750 - Km1562+250 (đoạn tuyến cũ qua thành phố Kon Tum) theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ. Ngày 24/4/2024 Sở Giao thông vận tải đã làm việc với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đính kèm biên bản làm việc)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
2574/VP-HTKT 15/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản triển khai Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Sở Giao thông vận tải 17/04/2024 Đã tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
2191/VP-HTKT 02/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải 15/04/2024 Về việc xin lùi thời gian trong việc trả lời kiến nghị của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Việt Úc - Aurora Hotel Công văn tham mưu số 928/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 22/04/2024 Về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
1991/VP-HTKT 25/03/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum theo quy định Sở Giao thông vận tải 10/04/2024 Cácnội dung kiến nghịcủa UBND thành phốKon Tum đã được Sở Giao thông vận tảigiải quyết, trả lời tạiVăn bản số 792/SGTVT-TTrSngày 09/4/2024 (Cógửikèm Văn bản số 202/SGTVT-TTrS ngày 26/01/2024về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộvàVăn bản số 522/SGTVT-QLKCHTGTngày 13/3/2024 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
1715/VP-HTKT 14/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Kiểm tra thực tế, đề xuất phương án di chuyển đường dây 500 kV đoạn qua khu vực lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen và Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Măng Đen Sở Giao thông vận tải 20/03/2024 Tại khu vực nghiên cứu lập Đề án khả năng hình thành Cảng hàng không Măng Đen (CHK) và lập QHC Khu du lịch Măng Đen hiện trạng có tuyến đường dây 500kV đi qua, gồm 2 mạch: mạch 2 Plei Ku-Dốc Sỏi, mạch 3 Dốc Sỏi – Plei Ku tại khu vực phía đầu 21 đường cất hạ cánh của Cảng hàng không Măng Đen đường dây 500 kV cắt qua phễu bay với khoảng cách từ 300m-800m ảnh hưởng đến hoạt động bay của Cảng hàng không.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
1664/VP-HTKT 12/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh)chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự,an toàn giao thông quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 theo như đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Văn bản nêu trên; ký văn bản báo cáo trực tiếp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi Sở Giao thông vận tải 21/03/2024 Quý I năm 2024, Ban ATGT tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban ATGT tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thành phố, các Thành viên Ban ATGT tỉnh triển khai thực hiện công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh