Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
38 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
7887/VP-HTKT 07/12/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 Sở Giao thông vận tải 15/12/2023 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
7917/VP-HTKT 07/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   (1) Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. (2) Chủ động xem xét, giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Báo cáo nêu trên theo thẩm quyền hoặc tham mưu,đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của các địa phương theo đúng quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giao thông vận tải 15/12/2023 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
7461/VP-HTKT 20/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   rà soát các nhiệm vụ, giải pháp được giaotại Nghị quyết số 178/NQ-CP và điều kiện thực tế của tỉnhđể tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện phù hợp Sở Giao thông vận tải 28/11/2023 Sau khi phối hợp với các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum(có dự thảo Kế hoạch và bảng tổng hợp các ý kiến góp ý kèm theo)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Giao thông vận tải 25/11/2023 Báo cáo số 691/BC-SGTVT ngày 23/11/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
7053/VP-HTKT 03/11/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định Sở Giao thông vận tải 01/03/2024 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
6968/VP-HTKT 01/11/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ của địa phương theo quy định Sở Giao thông vận tải 15/11/2023 Với địa kiện địa hình tỉnh Kon Tum chủ yếu là đồi núi, chia cắt, độ dốc ngang sườn lớn, mùa mưa kéo dài, chế độ địa chất, thuỷ văn phức tạp, hiện chưa có điều kiện, nguồn lực để phát triển hoạt động giao thông vận tải đường sắt. Giai đoạn từ nay đến năm 2030, dự thảo Quy hoạch tỉnh ưu tiên nguồn lực để tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đầu tư tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh khi có điều kiện về nguồn vốn, phù hợp với nhu cầu đầu tư từng giai đoạn để kết nối với mạng lưới đường sắt quốc gia.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
3652/CV-UBND 25/10/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
6739/VP-HTKT 24/10/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến địa phương Sở Giao thông vận tải 31/10/2023 BAN ATGT tỉnh đã triển khai Thông báo số 509/TB-UBATGTQG, ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
6497/TB-VP 13/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại buổi làm việc liên quan đến thủ tục, hồ sơ phê duyệt điểm đấu nối giao thông (ngày 09/10/2023) Sở Giao thông vận tải 20/10/2023 Sở Giao thông đã phối hợp với các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường rà soát làm rõ cơ sở pháp lý, điều kiện để đấu nối (Có biên bản cuộc họp ngày 18/10/2023 kèm theo)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
6398/VP-HTKT 10/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   hoàn chỉnh lại dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện theo đúng thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Sở Giao thông vận tải 20/10/2023 Sở Giao thông vận tải đã hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh