Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Công Thương 10/02/2023 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
490/VP-KTTH 31/01/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm rõ hiện nay có bao nhiêu cửa hàng xăng dầu đã đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng không thể cấp phép hoạt động kinh doanh do chưa thực hiện thủ tục đấu nối; đồng thời làm rõ ảnh hưởng của các cửa hàng xăng dầu này đến việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện nay. - Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý nào để xem xét, quyết định đối với đề xuất của Sở Công Thương về việc "tạo điều kiện để các cửa hàng xăng dầu tiếp tục hoạt động song song với việc hoàn tất các thủ tục đấu nối"; phân tích thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong trường hợp thống nhất với đề xuất nêu trên. Sở Công Thương 15/02/2023 Đấu nối cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2024 Sở Công Thương 30/09/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2024 Sở Công Thương 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Xây dựng Kế hoạch bình ổn Tết Nguyên đán 2024 Sở Công Thương 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp