Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
28 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3733/VP-HTKT 27/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   góp ý đối với hồsơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Ialy Sở Công Thương 31/05/2024 V/v tham gia ý kiến thẩm định, cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Ialy
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
3662/VP-HTKT 24/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   về việc xin chủ trương thành lập cụm công nghiệp Kon Plông 1, tại xã Hiếu và xã Pờ Ê, huyện Kon Plông Sở Công Thương 03/06/2024 phúc đáp Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 21/5/2024 của UBND huyện Kon Plông xin chủ trương thành lập CCN Kon Plông 1 tại xã Hiếu và xã Pờ Ê.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
3431/VP-HTKT 15/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu Công văn số 2787/BCT-TTTN ngày 26/4/2024 của Bộ Công Thương Sở Công Thương 24/05/2024 Về việc báo cáo đề xuất Dự án nhiệm vụ NVNUTDHVN năm 2025
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
2949/VP-HTKT 25/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Công Thương 10/05/2024 Tờ trình đề nghị ban hành Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
2637/VP-HTKT 16/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ của địa phương Sở Công Thương 23/04/2024 Triển khai Quyết định số 855/QĐ-SCT ngày 12/4/2024 của Bộ Công Thương
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
1274/UBND-HTKT 14/04/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai Sở Công Thương 22/04/2024 tham mưu xử lý nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai thực hiện bồi thường cho 09 hộ dân bị ảnh hưởng trong lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Công Thương 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
1724/VP-HTKT 14/03/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đối với dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) Sở Công Thương 05/04/2024 Tham mưu góp ý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
1688/VP-HTKT 13/03/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu,thu thập,chuẩn bị các hồ sơ,tài liệu,chứng từ có liên quan; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định Sở Công Thương 20/03/2024 Cung cấp các hồ sơ, tài liêu, chứng từ liên quan cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
1660/VP-HTKT 11/03/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh đề nghị góp ý dự thảo Quy trình vận hành hồ chứa và dự thảo Phương án bảo vệ đập của Công trình thủy điện Đakđrinh Sở Công Thương 20/03/2024 tham gia ý kiến đối với dự thảo Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Đăk Đrinh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng