Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
59 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
5016/VP-HTKT 12/07/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Làm rõ hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng 23/07/2024 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
4958/VP-HTKT 10/07/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh về xin chủ trương lập đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 Sở Xây dựng 20/07/2024 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
4942/TB-VP 10/07/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Kết quả rà soát đối với dự án Trạm biến áp 110 kV Đăk Glei và đấu nối (theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1916/SKHĐT-DN ngày 21 tháng 6 năm 2024) Sở Xây dựng 15/07/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
461/UBND-NC 03/07/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo nội dung tại điểm b, mục 1 Công văn số 461/UBND-NC-M, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/7/2024 Lưu ý các đơn vị chỉ cập nhật tiến độ và đính kèm file trống (không đính kèm văn bản) Sở Xây dựng 05/07/2024 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2287/UBND-HTKT 29/06/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,dự án 5 trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng 10/07/2024 V/v BC định kỳ quý II năm 2024 về kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
4689/TB-VP 29/06/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen Sở Xây dựng 03/07/2024 BXD đã có giấy mời họp thẩm định QHC KDL Măng Đen
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
4612/VP-HTKT 27/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu nội dung đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc đề nghị đưa nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y ra khỏi Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng 06/07/2024 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
4566/VP-HTKT 26/06/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu triển khai các Công văn của Bộ Xây dựng vềquản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị Sở Xây dựng 05/07/2024 V/v việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực cây xanh và chiếu sáng
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
4527/VP-HTKT 25/06/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham gia góp ý đối với dự thảo tập Suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2023 Sở Xây dựng 30/06/2024 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
4522/VP-HTKT 24/06/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình kỹ thuật KKKNK và MRV giảm nhẹ phát thải KNK ngành Xây dựng Sở Xây dựng 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long