Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
26 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3683/TB-VP 25/05/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Rà soát, đánh giáviệc áp dụng giá nước sạch hiện tại trên địa bàn thành phố Kon Tum; căn cứ quy định về khung giá, giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá bán cho phù hợp; Sở Tài chính 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
3451/VP-KGVX 18/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí, phương tiện đi lại cho Đoàn đại biểu của tỉnh dự Chương trình theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2024. Sở Tài chính 30/05/2024 Về việc hỗ trợ kinh phí Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Chương trình “Điểm tựa bản làng” lần thứ II tại Hà Nội
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1548/UBND-KTTH 07/05/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để hỗ trợ, đền bù cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum theo đúng quy định; hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Tài chính 31/05/2024 Về việc xin gia hạn thời gian tham mưu nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Vănbản số 1548/UBND-KTTH ngày 7 tháng 5 năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Tài chính 05/05/2024 Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12/3/2024 và Văn bản số 1351/UBNDKGVX ngày 19/4/2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1426/UBND-KGVX 25/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sau khi Trung ương có quy định, hướng dẫn cụ thể vềcơ chế, chínhsáchvà cấp có thẩm quyền tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh (có bổ sung nhiệm vụ cai nghiện ma tuý) và xác định được khả năng nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ để xây dựng cơ sở cai nghiệnma túy: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Laođộng -Thương binh vàXã hội, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục đề xuất, tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, trìnhHội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở Tài chính Thực hiện Văn bản số 814/UBND-KGVX ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh; trong đó UBND tỉnh giao Sở Tài chính: “Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương và các quy định pháp luật có liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy theo Thông báo số 147/TB-VPCP. Báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý II năm 2024”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
2371/VP-KGVX 08/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026( ), Ủy viên Ban cán sự đảng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Công văn trên (có gửi kèm theo) đến Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn trên theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Tài chính 15/04/2024 au khi rà soát, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 1. Công trình xây dựng nhà truyền thống và bia tưởng niệm cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng khu 5 gửi kèm Tờ trình ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Ban liên lạc Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng khu 5 là nguyện vọng của anh chị em cơ quan phụ nữ khu 5 (Ban Liên lạc Hội phụ nữ giải phóng khu 5) tha thiết có nơi thắp nén hương đối với các thế hệ cán bộ Hội hy sinh, từ trần. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, tưởng nhớ về các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2189/VP-KGVX 02/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy viên Ban cán sự đảng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (gửi kèm theo) để Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Tài chính 15/04/2024 1. Về chủ trương thực hiện: Căn cứ Văn bản số 1232-CV/TU ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Tỉnh ủy Kon Tum nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau: 1. Thống nhất chủ trương biên soạn Sách "Lịch sử Tiểu đoàn Bộ binh 304 thời kỳ 1965 - 2025" như đề nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 677- CV/ĐU ngày 19 tháng 03 năm 2024… 2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo bố trí ngân sách phục vụ biên soạn Sách trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
57/TB-UBND 12/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục có văn bản tham vấn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2024. Sở Tài chính 31/03/2024 Qua theo dõi, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản lấy ý kiến các cơ quan Trung ương và địa phương góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó có bổ sung nội dung: “Bộ Tài chính: Cân đối, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm quy định tại Nghị định 116 trong dự toán NSNN hằng năm theo phân cấp quản lý hiện hành. Các địa phương khó khăn chưa cân đối được ngân sách sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ để đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định của Nghị định 116
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
712/UBND-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Tài chính 04/03/2024 V/v góp ý dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về các kiến nghị, đề xuất của Trường Cao đẳng Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh