Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
332/UBND-KGVX 27/01/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với 09 đơn vị có tỷ lệ DVCTT mức độ 4 chưa đạt, khẩn trương phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hoàn thành mục tiêu 30% cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Hoàn thành trong quý I/2021. Sở Giao thông vận tải 31/03/2021 1. Nâng cấp 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải từ mức độ 2 lên mức độ 3. 2. Nâng cấp 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải từ mức độ 2 lên mức độ 4(Trong đó có 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa được thực hiện ở 03 cấp: tỉnh, huyện, xã)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
278/VP-HTKT 27/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vậntảithống nhấtthỏa thuận và thông báo cho các đơn vị liên quan biết những điểm đấu nối vào quốc lộ chưa được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận để rà soát, lựa chọn vị trí đấu nối phù hợp trình Bộ Giao thông vận tải thỏa thuậntheo quy định; đồng thời, làm rõ trách nhiệm đối với việc báo cáo thông tin, số liệu không nhất quán giữa văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh với văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải tại các điểm đề nghị đấu nối với Quốc lộ 14C, gồm: vị trí Km51+094 (P) và vị trí Km88+500 (T).Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03 tháng 02 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 03/02/2021 Sở giao thông vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan (Cục quản lý đường bộ III; UBND thành phố Kon Tum và UBND huyện Sa Thầy)hoàn thiện hồ sơ đấu nối(chấp thuận thiết kế nút giao, cấp phép thi công...), đồng thời tích hợp các điểm đấu nối trên vàoQuy hoạch các điểm đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum(Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
289/UBND-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải 30/11/2021 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện, cấp xã) Sở Giao thông vận tải 15/08/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Giao thông vận tải 27/01/2021 Công tác chuẩn bị công tác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giao thông vận tải làm việc với Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum để có phương án sớm di chuyển bến xe cho phù hợp với lộ trình khai thác Tuyến tránh thành phố Kon Tum và thu hút dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Bến xe Kon Tum, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Giao thông vận tải 01/02/2021 Đến nay, Công ty cổ phần bến xe Kon Tum đã tổ chức Đại hội cổ đông để thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Bến xe phía Bắc thành phố Kon Tum; đồng thời ngày 10/12/2020,Công ty cổ phần bến xe Kon Tum có Văn bản số 76/CV-BXKT gửi UBND thành phố Kon Tum để xin giới thiệu vị trí đất thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định; tuy nhiên, đến nay UBND thành phố chưa giới thiệu vị trí đất nên đơn vị chưa triển khai được các bước tiếp theo
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Giao thông vận tải 14/01/2021 Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019 và năm 2020 gửi về Sở Tài chính. Sở Tài chính đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Giao thông vận tải 30/01/2021 Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội. Do vậy những năm gần đây, tỉnh Kon Tum đã tập trung ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải với tốc độ nhanh, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế -xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy Sở Giao thông vận tải 12/01/2021 -Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì các tuyến đường, hệ thống cầu treo dân sinh, đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt;-Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộtrên địa bàn; Tổ chức cưỡng chếcác trường hợp vi phạmhành lang an toàn đườngbộtừ năm 2013 đến nay theo Kế hoạch số 1199/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực thi pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp