Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
40 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
458/UBND-HTKT 09/02/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy hoạch chức năng sử dụng đất các trụ sở (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum và Công ty Thương mại tổng hợp Kon Tum; Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh; Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kon Tum), đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh nếu phù hợp (hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2021) Sở Xây dựng 05/03/2021 V/vquy hoạch chức năng sử dụng đất trụ sở một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thuộc danh mục đấu giá
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
467/UBND-TTHCC 04/02/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng 31/12/2021 Từ tháng 4/2021, sở đã ban hành KH đẩy mạnh thực hiện DVCTT; tháng 9/2021 sở trình UND tỉnh phê duyệt DVTTT
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
350/UBND-HTKT 29/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Kon Tum thực hiện nội dung trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 08 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 08/02/2021 V/v điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất lô đất C19 thuộc Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
282/PC-KTTH 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   có ý kiến đối với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 221/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22 tháng 01 năm 2021 Sở Xây dựng 06/02/2021 V/v điều chỉnh quy hoạch khu vựcDA Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại thị trấn Măng Đen
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
281/PC-KTTH 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi Sở Xây dựng 06/02/2021 V/v tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
288/PC-HTKT 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung phản ánh của Cục Quản lý đường bộ III tại Văn bản nêu trên và phúc đáp để Cục Quản lý đường bộ III biết theo quy định. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 05/02/2021 V/v đề xuất ý kiến, phản hồivăn bản số 103/CQLĐBIII-QLBTĐB ngày 25/01/2021 củaCục QL đường bộ III
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
289/UBND-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Xây dựng 30/11/2021 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện, cấp xã) Sở Xây dựng 15/08/2021 Thực hiện Kế hoạh 288/KH-UBND, Sở đã lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát TTHC của ngành cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã (Có báo cáo kèm theo)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Xây dựng 27/01/2021 Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
223/VP-HTKT 23/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan làm việc với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về chủ trương và thời gian di dời Kho dự trữ Kon Tum; phương án xử lý đất và tài sản trên đất tại Kho dự trữ Kon Tum sau khi di dời; giải quyết các khó khăn của đơn vị để sớm đầu tư hoàn thành Kho dự trữ Kon Tum 2 Sở Xây dựng 05/02/2021 V/v đề xuất thuê đất mở rộng Trạm xử lý nước tại đường U Re, thành phố Kon Tum (tại khu đất kho dự trữ KonTum)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến