Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
31 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phân công cán bộ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tiến hành rà soát, xác minh và làm sạch thông tin người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo danh sách của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổ Công tác triển khai Đề án Chính phủ Bảo hiểm xã hội tỉnh - BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp CA xã để cập nhật CCCD vào dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT - Đến ngày 31/10/2023 trên toàn tỉnh vẫn còn 32.162 người tham gia BHXH, BHYT chưa cập nhật CCCD/ĐDCN. Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra