Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
87 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3865/UBND-KGVX 14/11/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum (định kỳ 02 năm/01 lần) đảm bảo chất lượng và theo quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/04/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2242/VP-KGVX 08/11/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Hiệp hội ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 11 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/11/2022 kế hoạch hảo sát, tìm kiếm và đề xuất các món ăn thựcphẩm và đồ uống tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế FOODEX2023 tạiNhật Bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4369/VP-KGVX 04/11/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Kon Tum. Nội dung tham mưu của Sở đề nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 08-11-2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/11/2022 về việc tham mưu đề nghị của Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại KonTum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4304/VP-KGVX 02/11/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 11 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/11/2022 Về việc ban hành Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3685/UBND-KGVX 31/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn xe tăng 273-QĐ3 và các đơn vị có liên quan triển khai công tác nghiên cứu, sưu tầm và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử để làm rõ nguồn gốc của chiếc xe cao xạ tự hành mang số hiệu 472; trên cơ sở đó tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét đề nghị của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn xe tăng 273-QĐ3 theo quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4061/VP-KGVX 24/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định liên quan, tham mưu nội dung “Đề án xã hội hóa đội tuyển Bóng đá tỉnh Kon Tum” đảm bảo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3116/UBND-KGVX ngày 19 tháng 9 năm 2022( ); trong đó rà soát, làm rõ kinh nghiệm của nhà tài trợ xã hội hóa bóng đá; quy định về các nội dung liên quan đến việc sử dụng, quảng bá hình ảnh đội bóng đá, việc tiếp quản và sử dụng cơ sở vật chất phục vụ cho đội bóng đảm bảo theo quy định. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ tham mưu phê duyệt Đề án đảm bảo hình thức văn bản theo quy định, hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/10/2022 về việc đề nghị phê duyệt Đề án xã hội hóa đội tuyển Bóng đá tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3791/VP-KGVX 07/10/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung đề nghị của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn xe tăng 273-QĐ3 theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/10/2022 về việc tham mưu nội dung đề nghị của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn xe tăng 273-QĐ3
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2218/PC-VP 30/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/10/2022 góp ý dự thảo Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2200/PB-VP 28/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/10/2022 tham mưu báo cáo kết quả một năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3213/UBND-KGVX 27/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại các Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/10/2022 c giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông