Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1964 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 1246/VP-KTTH 25/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ việc cho chủ trương thanh toán thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với vật liệu đất đắp của Dự án Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum như đề nghị của Liên ngành có đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư và các quy định khác có liên quan (trong đó, nêu rõ căn cứ, cơ sở pháp lý). Trường hợp, việc thanh toán trên chưa có quy định cụ thể, Sở Tài chính chủ động có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành trung ương liên quan hướng dẫn trước khi áp dụng cho các dự án trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
1235/UBND-NNTN 24/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   UBND huyện Kon Plong rà soát, báo cáo giải trình chi phí bồi thường, hỗ trợ dự án thủy điện Đăk Đrinh UBND huyện Kon Plông 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1208/UBND-NNTN 24/05/2019  UBND tỉnh   tham mưu Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu ổn định để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu ngày càng tăng cao của công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1228/UBND-NNTN 23/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đo đạc chính xác diện tích giới thiệu cho Quân đoàn 3 để mở rộng lực lượng Sư đoàn và vị trí, ranh giới đất quốc phòng dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum (bao gồm cả vị trí, diện tích đất mở rộng và thông tuyến đường Ngô Thì Nhậm và tuyến đường Nguyễn Hữu Cầu), đồng thời lập PA bồi thường, hỗ trợ và tính toán cụ thể giá trị tài sản trên đất của các vị trí trên Sở Tài nguyên và Môi trường 30/05/2019 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1223/UBND-NNTN 23/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2016 về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1210/UBND-NNTN 23/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Nghiên cứu phương án xử lý đối với 03 dự án do Công ty Hoàng Anh GL Kon Tum làm chủ đầu tư đã khai thác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trước ngày Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực nên chưa phê duyệt phương án trồng rừng thay thế và đến nay đã ngừng hoạt động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1212/VP-NNTN 23/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4441-CV/VPTU ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1258/VP-NNTN 23/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐCP Chính phủ theo đúng quy định. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1258/VP-NNTN 23/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐCP Chính phủ theo đúng quy định. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1258/VP-NNTN 23/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐCP Chính phủ theo đúng quy định. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định UBND huyện Đăk Tô Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường