Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
41/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông có liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Giao thông vận tải 07/01/2021 Quốc lộ 40B theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT. Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án 85 tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1903/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019, trong đó có dự án Quốc lộ 14C, 24, 40B. Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ý kiến góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Quốc lộ 14C, 24, 40Btại Công văn số 1147/UBND-HTKT ngày 08/4/2020, trong đó đề xuất đầu tư đoạn Km177+603 –Km180+900 (đoạn qua trung tâm huyện Tu Mơ Rông), đoạn Km202 –Km205+375 (đoạn qua trung tâm huyện Đăk Tô), Quốc lộ 40B với quy mô đường nội thị theo quy hoạch được duyệt.Qua thông tin từ Vụ Kế hoạch Đầu tư, hiện Bộ GTVT đang chờ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND tỉnh khi có thông tin từ BộGTVT.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải 28/02/2021 Hiện nay, đường giao thông đã đến hầu hết các huyện, và trung tâm các xã của tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế -xã hội còn khó khăn, việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa bến xe khó khả thi; theo đó, ngân sách của địa phươngcòn hạn hẹp, chưa đủ điều kiện để đầu tư xây dựng bến xe khách đạt quy chuẩn (từ loại 1 đến loại 6) nhưng vẫn đáp ứng điều kiện để mở các tuyến vận tải hành khách cố định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cần thiết phải ban hành tiêu chí về bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 để kết nối các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Tạ Văn Lực
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ trước năm 2013 và giai đoạn từ 2013 đến nay Sở Giao thông vận tải 28/02/2021 Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; văn bản số 608-TB/VPTU ngày 03/9/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy, Thông báo Kết luận của đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy trong cuộc họp làm việc với Sở Giao thông Vận tải. Trong đó giao công tác xử lý vi phạm HLATĐB cho UBND các huyện, thành phố giải quyết;văn bản số 3736/UBND-HTKT, ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải; văn bản số 59/UBND-HTKT, ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm HLATĐB trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Tạ Văn Lực
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải 30/04/2021 Quá trình xây dựng dự thảo, Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan theo quy định; sau khi tổng hợp, Sở Giao thông vận tải đã gửi( ) Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Văn bản. Ngày 16/4/2021, Sở Tư pháp có báo cáo thẩm định số 85/BC-STP, qua thẩm định của Sở Tư pháp thì để đủ điều kiện trình, dự thảo cần hoàn thiện, bổ sung một số nội dung mới theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021. Theo đó, các nội dung bổ sung, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến của một số ngành có liên quan; vì vậy, Sở Giao thông vận tải kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép Sở Giao thông vận tải chuyển việc trình dự thảo “Quyết định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum” sang chương trình kỳ họp tháng 5 năm 2021.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải 30/09/2021 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Giao thông vận tải 28/02/2021 -Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc ngành giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu,nhiệm vụ cải cách TTHC năm 2021.-Thực hiện nghiêm các quy định về công bố công khai TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức, tiếp cận giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật. -Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua. Rà soát đánh giá TTHC; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, chồng chéo, không phù hợp..
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung