Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
59 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1382/UBND-KGVX 11/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp tham mưu, trình nội dung trên đảm bảo chất lượng theo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2022 về việc xây dựng Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025 định hướng 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
994/PC-VP 30/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/05/2022 Về việc đề nghị ban hành Văn bản tăng cường quản lý, chỉ đạo phong trào võ thuật tổng hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
952/PC-VP 27/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Ban Tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 tại các Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/05/2022 báo cáo không tham gia Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứnhất -Quảng Nam năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
926/PC-VP 26/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu theo đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 888/UBND-KGVX ngày 29 tháng 3 năm 2022. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/05/2022 về việc đề nghị đóng góp ý kiến xây dựng, thống nhất Danh mục “Hủ tục, tập tục không còn phù hợp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
916/PB-VP 25/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/05/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/05/2022 về việc báo cáo đề xuất phương án thực hiện kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí Thư
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
777/PC-VP 06/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh triển khai nội dung theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên và Kế hoạch số 470/KH-BCĐ ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/04/2022 Về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Phong trào năm 2022 và ban hành Kế hoạch tiếp đón đoàn của Ban chỉ đạo Trung ương
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
946/UBND-KGVX 05/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trên. Trong đó, không mời các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, văn nghệ sĩ người Kon Tum đang sinh sống và làm việc ngoài tỉnh tham dự Lễ; xây dựng phương án, Chương trình tổ chức Lễ ngoài trời tại Sân vận động tỉnh cho phù hợp và mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ... Đồng thời, rà soát, tính toán kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm trên, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ khoá XVI. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/05/2022 Về việc báo cáo, trình dự thảo Kế hoạch kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
694/PB-VP 28/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan góp ý dự thảo Kế hoạch nêu trên, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/04/2022 Về việc góp ý Kế hoạch ngày hội VHTTDL Việt Nam - Lào năm 2022 tại Điện Biên
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
825/UBND-KGVX 24/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 3-2022 xem xét, cho ý kiến đối với Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022. Trong đó mời một số tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia các sự kiện liên quan đến Diễn đàn trên, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum đến bạn bè quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/03/2022 việc báo cáo, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông